Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS

Er zijn diverse kwetsbaarheden in Apple iOS verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS
Advisory ID   : NCSC-2017-1058
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-13080, CVE-2017-13833, CVE-2017-13847,
         CVE-2017-13855, CVE-2017-13860, CVE-2017-13861,
         CVE-2017-13862, CVE-2017-13865, CVE-2017-13867,
         CVE-2017-13868, CVE-2017-13869, CVE-2017-13874,
         CVE-2017-13876, CVE-2017-13879
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171207
Toepassing   : Apple iPad
         Apple iPhone
Versie(s)    : < 11.2
Platform(s)   : Apple iOS

Samenvatting
  Er zijn diverse kwetsbaarheden in Apple iOS verholpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder systeem en kernelrechten. Ook
  is het mogelijk om gevoelige gegevens in te zien.

Beschrijving
  ====================================================================
  | CVE-ID     | Module   | Type kwetsbaarheid        |
  |----------------|-------------------------------------------------|
  | CVE-2017-13847 | IOKit    | Code executie systeemrechten   |
  | CVE-2017-13879 | IOMobile  | Code executie kernelrechten    |
  |        | FrameBuffer |                  |
  | CVE-2017-13861 | IOSurface  | Code executie kernelrechten    |
  | CVE-2017-13862 | Kernel   | Code executie kernelrechten    |
  | CVE-2017-13833 | Kernel   | Code executie kernelrechten    |
  | CVE-2017-13855 | Kernel   | Toegang gevoelige gegevens    |
  | CVE-2017-13867 | Kernel   | Code executie kernelrechten    |
  | CVE-2017-13865 | Kernel   | Toegang gevoelige gegevens    |
  | CVE-2017-13868 | Kernel   | Toegang gevoelige gegevens    |
  | CVE-2017-13869 | Kernel   | Toegang gevoelige gegevens    |
  | CVE-2017-13874 | Mail    | S/MIME certificaatselectie    |
  | CVE-2017-13860 | Mail drafts | Toegang gevoelige gegevens    |
  | CVE-2017-13080 | Wi-Fi    | Toegang gevoelige gegevens/KRACK |
  ====================================================================

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft versie 11.2 van iOS uitgegeven om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
  
  https://support.apple.com/en-us/HT208334

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWikIvChuEbXFfhL2AQh0mgv/Qd7YW7X+76onlEuiHD68UkqLWWmYkjIH
cnzioWCyE1LrzIl/lBUGjNA3js8Eil3D6McKot8YRWApPCPGKgRet3j9lLobVldX
Vkxiy4ZF8RTD01Ol/3UeTKB2qSWfOQu4G3mHteV2Qj6AMXcRB2p24hNZV9cPpGPW
ZukDmwtQNCAys8YRuCsqtwxkIm9i/qSaQe86+m4MMtRj4BI08M1Ed6mNV5FKsX82
ojjOdhNy7zVJap49cDioUHf/hJbC9puhJvKq5DWTyQ0YsIlN2TWjpKDrF+1OnUqd
D+t48kEwWtpVQ0wTgFaNBMn3g6JAe1E+pGVVehoYh6Se/tGaJkHnTTHpx7gBvz4c
4oq0Wyka+tmc6oPFm5T5llhG9OYxnEK62OBd71LdFneDyqdaiDtWnoPqh9XoN600
Bi6KpKmwegJeQBFJI2IXnTd09Ssvc6DNckdQPQcRY/Q3Ncw4CgZejvbOtwpL6Rd6
QxrCEup+XGrl38N2KTFpGwKgmgYpnNe6
=DMxX
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig