Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Huawei producten

Huawei heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse Huawei producten.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Huawei producten
Advisory ID   : NCSC-2017-1059
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-15324, CVE-2017-17135, CVE-2017-17136,
         CVE-2017-17137, CVE-2017-17138
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20171207
Toepassing   : Huawei S5700
Versie(s)    : < V200R011C10
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Huawei heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse Huawei
  producten.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk gebruiken voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.

Beschrijving
  - CVE-2017-15324
  Een kwetsbaarheid in verschillende Huawei producten kan leiden tot
  een Denial-of-Service. De kwetsbaarheid ontstaat door het
  onvoldoende valideren van inkomende Network Quality Analysis(NQA)
  netwerkpakketten.
  
  - CVE-2017-17135
  Een null-pointer-reference kwetsbaarheid in de PEM-module kan leiden
  tot een Denial-of-Service. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken door het aanroepen van de PEM-decoder met een speciale
  parameter.
  
  - CVE-2017-17136
  Er bevindt zich een heap-overflow-kwetsbaarheid in de PEM-module
  door onvoldoende inputvalidatie. Een geauthenticeerde kwaadwillende
  kan een Denial-of-Service veroorzaken door een speciaal geprepareerd
  certificaat aan te bieden.
  
  - CVE-2017-17137
  Er bevindt zich een out-of-bounds-geheugen-toegang-kwetsbaarheid in
  de PEM-module door onvoldoende validatie. Een geauthenticeerde
  lokale kwaadwillende kan een Denial-of-Service veroorzaken door het
  aanbieden van een speciaal geprepareerd certificaat.
  
  - CVE-2017-17138
  Er bevindt zich een Denial-of-Service kwetsbaarheid in de PEM-module
  door onvoldoende inputvalidatie. Een geauthenticeerde lokale
  kwaadwillende kan een Denial-of-Service veroorzaken door het
  aanbieden van een speciaal geprepareerd certificaat.

Mogelijke oplossingen
  Huawei heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie over deze updates vind u op onderstaande
  pagina's:
  
  CVE-2017-15324:
  http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/2017
   /huawei-sa-20171206-01-nqa-en
  
  Overige kwetsbaarheden:
  http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/2017
   /huawei-sa-20171206-01-pem-en

Hyperlinks
  http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/2017
   /huawei-sa-20171206-01-nqa-en
  http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/2017
   /huawei-sa-20171206-01-pem-en

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWikPaShuEbXFfhL2AQhzjwv/bf6wTTkjgGvp04jAeSnDodLRFtEFIPNC
aw+6uOsRi/m9PtXay5MUY6l1xgCujF9zpICCXI02l4Lo/HNS6AFCU4gh5v/f3GSN
iYINX+Q+qJV3DIw8IizMI33HREEivuZqKF8ukrh5DRBjP7sBoXP9XDhO2O+nafa5
62d9TdeuN1NR22vyZgFjoLjRYF8hA3o/bIHW8GxpDxSIpo7vKbqkIT8lrIChQHqS
ktMzO0Dq5+qAULpwkFz6ePE2vhP1oy5V9WRvXCMvIGhDd6u1FNUSySKFvtHkSsOO
PWCr7IW/tNeUP17J7lYcMsatf5cMfNd/6CEIWlRPMAl+LneO+R4DABWk01P1iVLJ
qzOMctimOwPRO+xo5XCvjs6eyx1WsRLUSuib04XL6zVeU5GECmVrLAGmddRdBBPG
TRBfF+R/dPrKCfEf+fabdT6zfLSQP7ijUYPE4qYJ0lqMGkASA2xxMnEBj7Et+fVA
fTr1f/eNwljONc884lOnm/oa/ovdRDHl
=2ZoR
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig