Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in de Google Chrome browser.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2017-1061
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-15407.CVE-2017-15408, CVE-2017-15409,
         CVE-2017-15410, CVE-2017-15411, CVE-2017-15412,
         CVE-2017-15413, CVE-2017-15415, CVE-2017-15416,
         CVE-2017-15417, CVE-2017-15418, CVE-2017-15419,
         CVE-2017-15420, CVE-2017-15422, CVE-2017-15423,
         CVE-2017-15424, CVE-2017-15425, CVE-2017-15426,
         CVE-2017-15427
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20171207
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 63.0.3239.84
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in de Google Chrome
  browser.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uitvoeren met de rechten van de ingelogde
  gebruiker, gevoelige informatie in te zien of URL's te spoofen.

Beschrijving
  ====================================================================
  | CVE-ID     | Kwetsbaarheid                  |
  |------------------------------------------------------------------|
  | CVE-2017-15407 | Out of bounds schrijven in QUIC         |
  | CVE-2017-15408 | Heap buffer overflow in PDFium         |
  | CVE-2017-15409 | Out of bounds schrijven in Skia         |
  | CVE-2017-15410 | Use after free in PDFium            |
  | CVE-2017-15411 | Use after free in PDFium            |
  | CVE-2017-15412 | Use after free in libXML            |
  | CVE-2017-15413 | Type confusion in WebAssembly          |
  | CVE-2017-15415 | Toegang gegevens in IPC call          |
  | CVE-2017-15416 | Out of bounds lezen in Blink          |
  | CVE-2017-15417 | Cross origin toegang tot gegevens        |
  | CVE-2017-15418 | Gebruik ongeïnitialiseerde waarde in Skia    |
  | CVE-2017-15419 | Cross origin lek van redirect URL in Blink   |
  | CVE-2017-15420 | URL spoofing in Omnibox             |
  | CVE-2017-15422 | Integer overflow in ICU             |
  | CVE-2017-15423 | Probleem met SPAKE implementatie in BoringSSL  |
  | CVE-2017-15424 | URL Spoof in Omnibox              |
  | CVE-2017-15425 | URL Spoof in Omnibox              |
  | CVE-2017-15426 | URL Spoof in Omnibox              |
  | CVE-2017-15427 | Onvolledige blokkade JavaScript in Omnibox   |
  ====================================================================

Mogelijke oplossingen
  Google heeft versie 63.0.3239.84 van Chrome uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer
  informatie:
  
  https://chromereleases.googleblog.com/2017/12
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWikPfyhuEbXFfhL2AQi8kgv/YKhBzQbvcLDbVXfguDQeheHYOo27IsFb
nASPEjGsNDugW0q3ThF6uXkuEatdUNh/pgMKszj9laeKsabX6zt9EBhAj+Eidohb
LgRXiYgnUjFdKJJdIRWwtnpnJkviYc6iN+ignYNTF46RAWUUXWCqdBgnqBm+bG5f
kVEOdatzoOL7QXzGr7oJ2HCiM8WbEL1+V2H4Z/dj0usjb7ZrAWDtVP3Tf5IXmarP
SYA3WqJyceArIwdi/TXKtQBkAksUhce6Rfk95TA59Y2oW3cgNFVz4bSaYMUIJL2Z
3DGXFVLoy1+NZDNmKCStJeU1L0JDRbYZE5CrQTlMMbA9uOQgcANF5SL1iSM1tp1s
LkiGVIJ2Nhutkgoq9nQI2OrVDQGoSADuw9yyi0la4ImEciWPxZKHTamzbwCqoEQ6
sIEQY5B0y1HZ4r7+oka279eYiCSEW8YKrCM4rDgDW0dxTR6e3RclPx8wbbXRupbE
K9jBJK9f2NdiB1oT8XiwQ0tCg1kYlnPC
=gRKM
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig