FreeBSD verhelpt kwetsbaarheid in de kernel

FreeBSD heeft een kwetsbaarheid verholpen in de kernel.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : FreeBSD verhelpt kwetsbaarheid in de kernel
Advisory ID   : NCSC-2017-1062
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-1086
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20171207
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : FreeBSD

Update
  Onverhoopt werd in de eerste versie van dit beveiligingsadvies
  gesproken over de "Linux kernel". Dit moet uiteraard de kernel van
  FreeBSD zijn.

Samenvatting
  FreeBSD heeft een kwetsbaarheid verholpen in de kernel.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het
  verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens.

Beschrijving
  - CVE-2017-1086
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de kernel van FreeBSD. De
  kernel schermt niet voldoende gegevens af in de ptrace_lwpinfo
  struct waardoor een kwaadwillende mogelijk delen van het geheugen
  kan inzien.

Mogelijke oplossingen
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie over deze update vind u op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-17:08.ptrace.asc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWik1FihuEbXFfhL2AQh9nQv/RIZ1p7AOcZFBEnz22Jy/Y1v9NPz2apI3
tWVVw1Lr5K3Zs8Zhv/HYh49SmeaKyVYX7TO011wqFlR9BwxEsSzr3kP6XPkoG45m
u8oyMVnH+sTeAozMkP2QXqfOk9h9CK0Wm/jKhbeNKzV+WkSMp/IwOBbtETTXN9Xt
luG3gj99TS41xXH2cMmrvjy2ndX+mRnd+tKjsYRDalNZ7CUm0HmM+w2X/39X7OVf
fhSF2t494651DT0Dbe1tEjM8Jy8RxfBVNOQbw3J2VR8Sx09JWcPSqB5n5WcsTv0q
198oX4JWtsZATkN4f6GkU2Gcv67X1LHcvbQKRX96UVgfPTOPcbF0wcqi/0zuf/GY
3OuKeroUsJiYLVZ+fVk2UmMTocQJMsVkBXYaKJgB4B4RMgC/mO+nrnNMl51mGefA
tNp50oo8pCROOCKSknVX4zVIrczTi4nuTEKSoqzBAm2PCG7yZ4QZni5wBNDDemXe
nBy7aNnM4xFJZBdn70/vgC7OhuHbpZQl
=JEv6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig