Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Thunderbird

Er zijn meerdere kwetsbaarheden in Thunderbird verholpen waarmee een kwaadwillende mogelijk gevoelige gegevens kan bemachtigen, willekeurig javascript kan uitvoeren of een spoofing aanval kan opzetten.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2017-1110
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7829, CVE-2017-7846, CVE-2017-7847,
         CVE-2017-7848
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20171231
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux

Update
  De ontwikkelaars van Debian hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Thunderbird. 

Samenvatting
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden in Thunderbird verholpen waarmee een
  kwaadwillende mogelijk gevoelige gegevens kan bemachtigen,
  willekeurig javascript kan uitvoeren of een spoofing aanval kan
  opzetten.

Gevolgen
  Als gevolg van de kwetsbaarheden is het voor een kwaadwillende
  mogelijk om een aanval met spoofing uit te voeren, willekeurige
  javascript uit te voeren of mogelijk gevoelige gegevens te
  bemachtigen.

Beschrijving
  - CVE-2017-7846
  Een kwetsbaarheid waarbij willekeurige JavaScript code via RSS
  uitgevoerd kan worden met behulp van de "mailbox://" handler.
  
  - CVE-2017-7847
  Een kwetsbaarheid waarbij het lokale pad verkregen kan worden via
  een RSS feed.
  
  - CVE-2017-7848
  Als gevolg van een kwetsbaarheid in het afhandelen van RSS feeds kan
  een kwaadwillende een new line Injection aanval opzetten.
  
  - CVE-2017-7829
  Door het foutief afhandelen van encoded null character in het
  from-veld kan een adres visueel vroegtijdig afgebroken worden. Dit
  kan gebruikt worden voor een spoofing-aanval.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2017/dsa-4075
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-12/msg00107.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-12/msg00106.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWkjgSShuEbXFfhL2AQhykQv9EcEzKwAPYgOL/GbpMTzoOctCiVBpSNP6
mUhG81JyOSLkFfP7c0JXwsyOP3bNHEBGa+6PKyVBvF7AP1Z6U83ZfZefiieIblQ3
Pytt5uqkcayqD2YiwrlVn6GmMtmGG4iCNQkiuXbOsiy85kTurTxMV7YipncPPZfk
OgEWf14JtCbvl26/XrGD9E/gUHYpMRhrubptWGl3VUlVuh+aDftkCKpv66lzEdiX
pg+zIDT0rwobbGJOaqnrcHvFACMqOPnTOi19+GUoLR+GGIi6q3ZuWjgtykmL0qpz
3BVXEXdf7O/rzYOPPEIMkoXpxwnLy/M7LoYcKeR3YGJdtmX8ya+3KNPgGI5CdcK1
yxcHf02IRCMJzikCnrmlyr2uf7EUe3udBH1Un6p3Lb58xQhFR9zJfTFoVKuN8Jn2
1PLAGMtsGYvbIMj7b3/cuhscJsRp8R7NxK2mbry3zFWU8preldOsccxzMu5IC9J9
wvBhumwIhtmUH0q/oDFBnoO4n4hXlJKf
=a5XJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig