Kwetsbaarheid in Samsung Internet Browser

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Samsung Internet Browser.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Samsung Internet Browser
Advisory ID   : NCSC-2017-1117
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-17692
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20171231
Toepassing   : Samsung Galaxy
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Samsung Internet Browser.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige JavaScript-code uit te voeren in de
  webbrowser van de gebruiker of voor het verkrijgen van gevoelige
  informatie.

Beschrijving
  - CVE-2017-17692
  De Samsung Internet Browser bevat een kwetsbaarheid in de
  Same-Origin-Policy-implementatie. Hierdoor is het mogelijk voor een
  kwaadwillende op afstand om gevoelige informatie te verkrijgen of om
  willekeurige JavaScript-code uit te voeren op legitieme webpagina's
  door de gebruiker te overtuigen om op een link te klikken.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates beschikbaar voor Samsung Internet Browser op Google
  Play. Hoewel er een nieuwe versie van de Samsung Internet Browser
  beschikbaar is dan de kwetsbare versie, is het niet duidelijk of de
  kwetsbaarheid hierin is verholpen. Voor de meest recente versie van
  Samsung Internet Browser zie:
  
  https://play.google.com/store/apps
   /details?id=com.sec.android.app.sbrowser

Hyperlinks
  https://datarift.blogspot.nl/p
   /samsung-interent-browser-sop-bypass-cve.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWkjgVihuEbXFfhL2AQgaugv/eHaG+VRW/klkZo/wHArC7BRZhtwNjlnU
QRxRKNiDM9eLbqgsANJrsnv52Y6MvhVRBTTOOH2fBvVHeOzXDMyYLu49plAry5L7
FRxivlRHWFibXuRvB9GLpEpZ1riNg3q1P3UF4rEELsnBF/0xUcWBNQGmUW0TOls2
w86wVg55pTw8W1mEQ8d1Dqmq0V2HdfYfFKy/uH0IQeBJ6dwGSBS9DF7I/E1DaaB9
ZgNNixa4JuK7wSX7VhXfO2Kjek+4wDeN5kjMRYbIpCE1j9P9kWFRlvptWdUHzHcU
c3ZnabYjUMveNYb1+Dd4+baN1thljbt+RzDPLHjGdFQVxZZ3Qjn1pxkKOuFRqTue
qejqnR69LodOsD7SPasyOxsq28LXSyZ9frX2B2TKC6w9OkXCOEwTyFvu954tBc5K
IFaH+sCG/7fubr0OCsI2xer2AjyfWUe783PfoFWGpA7zM+bowbe64/3K3kWxqTqw
yhOy5JYb5CEvgjR/K+t0iJyr7zcM0n+/
=qCdc
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig