Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)
Advisory ID   : NCSC-2018-0009
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-5715, CVE-2017-5753
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180104
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Intel
         AMD
         ARM
         Microsoft Windows
         Red Hat Linux

Update
  Microsoft en Red Hat heben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden in diverse processoren ontdekt die het voor
  een kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te
  bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De
  kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2017-5753, CVE-2017-5715 en
  zijn ook bekend onder de naam Spectre.
  
  De kwetsbaarheden bestaan door logische fouten in het ontwerp van de
  processoren met 'speculative execution'.
  
  De kwetsbaarheden zijn in veel moderne processors mogelijk
  aanwezig. De kwetsbaarheden zijn door de onderzoekers aangetroffen
  in Intel-, AMD- en ARM-processoren.
  
  De kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van
  verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op
  geheugentoegang. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal
  code uit te voeren vormt het grootste risico. De onderzoekers hebben
  reeds aangetoond dat de kwetsbaarheid via JavaScript misbruikt kan
  worden om geheugen van een browser uit te lezen.
  
  Op virtualisatie-platformen, bijvoorbeeld Xen, kunnen de
  kwetsbaarheden mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van
  informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een
  guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen.
  
  Het is bekend dat er Proof-of-Concept-code bestaat voor deze
  kwetsbaarheden.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
  
  https://spectreattack.com/

Mogelijke oplossingen
  De KAISER-patch biedt GEEN oplossing voor de Spectre-kwetsbaarheden.
  
  Voor het verhelpen van de kwesbaarheden kan het nodig zijn niet
  alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de
  processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsaviezen
  van de verschillende producenten.
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. Voor Windows Server
  besturingssystemen moet de mitigerende maatregel, die met deze
  update beschikbaar komt, ingeschakeld worden met een registry entry.
  Voor Windows client besturingssystemen is het niet nodig om de
  mitigerende maatregel te configureren door middel van een registry
  instelling. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze
  instelling kunt u controleren met een powershell module en
  -commando. We adviseren u aan om deze updates te installeren. Houd
  hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Meer
  informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en
  eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV180002
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Op Red at 7 is alleen de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2017-5715 verholpen, op Red Hat 6 zijn alle kwetsbaarhe4den
  verholpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0008
  
  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0014

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWk4/pCZzjw7WtN6KAQjZ9Av/f7f4gSwB0JjESXnliebi6YkxNKFb5SSU
+dRu2d3u14nEbbhgYnkr9KItX74EmxUS0izpevU3yPpIRWDG7KnQ7uUMObu3Qda5
Gb7Uf182gq+lAcyLdAVw1zWYtQrCAbDNDQXUALpRTQKgIWenKSxiBQnc2C4M/piD
TYfqJC1m7/32xhE8tAMK3jrLMTUu/PVxTmMcv7l/nUedeYjelLFWY4jOTh1iGORx
6t/8ngHl2DHIYKC9L2chPlXFlxZ4H57Qs67e/TwAG147AP4qj5SjWAvpKk60vJWU
I0cyc1qZva+xeXd280P975FrtP3tJACjCwf/tZR6q7VX8TnTCN6uiimDV3JLtG7P
53knofLYebmBXcH6D65iP7cK7/PoNZnBOh3sH8I6xEAHbWZ+6zArjPUE2eHNktkU
Se7zxlsUDGGPFN6rgzVxDskw+yC+LgTP3M5EioJZV+JU6Aw7GTvi1pbUERZiFSGb
LWwIncHrT7dNablmWiTdtDK7WrThcVps
=Rw3M
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig