Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.08 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)
Advisory ID   : NCSC-2018-0009
Versie     : 1.08
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-5715, CVE-2017-5753
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180112
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         HP ProLiant
         Mozilla Firefox
         QEMU 
         Siemens WinCC
         Sophos Anti-Virus
         Sophos Sophos UTM Network Appliance
         VMWare Workstation
         VMware ESX Server
         VMware Fusion
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Apple IOS
         ARM
         Canonical Ubuntu Linux
         CentOS
         Fedora
         IBM POWER
         Intel
         Linux
         Linux Kernel
         Microsoft Windows
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Ubuntu heeft een WebKitGTK+ en een Microcode update uitgebracht voor
  de versies 14.04,16.04,17.04 en 17.10.
  
  OpenSuse heeft een Microcode update uitgebracht voor LEAP 42.2 en
  42.3.
  
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden in diverse processoren ontdekt die het
  voor een kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te
  bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De
  kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2017-5753 en CVE-2017-5715.
  Ze zijn ook bekend onder de naam Spectre.
  
  De kwetsbaarheden bestaan door logische fouten in het ontwerp van de
  processoren met 'speculative execution'.
  
  De kwetsbaarheden zijn in veel moderne processoren mogelijk
  aanwezig. De kwetsbaarheden zijn door de onderzoekers aangetroffen
  in Intel-, AMD- en ARM-processoren.
  
  De kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van
  verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op
  geheugentoegang. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal
  code uit te voeren vormt het grootste risico. De onderzoekers hebben
  reeds aangetoond dat de kwetsbaarheden via JavaScript misbruikt
  kunnen worden om geheugen uit te lezen.
  
  Op virtualisatie-platformen, bijvoorbeeld Xen, kunnen de
  kwetsbaarheden mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van
  informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een
  guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen.
  
  Er is publieke Proof-of-Concept-code beschikbaar.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
  https://spectreattack.com/

Mogelijke oplossingen
  De KPTI-patch (voorheen KAISER) biedt géén oplossing voor de
  Spectre-kwetsbaarheden.
  
  Voor het verhelpen van de kwetsbaarheden kan het nodig zijn niet
  alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de
  processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsadviezen
  van de verschillende producenten.
  
  -= Apple =-
  Apple heeft mitigerende maatregelen opgenomen in iOS 11.2 en macOS
  10.13.2. Zie voor meer informatie:
  
  https://support.apple.com/en-hk/HT208394
  
  Ook heeft Apple updates uitgebracht voor High Sierra, Safari en IOS.
  
  macOS High Sierra 10.13.2 Supplemental Update:
  https://support.apple.com/en-us/HT208397
  
  Safari 11.0.2:
  https://support.apple.com/en-us/HT208403
  
  iOS 11.2.2:
  https://support.apple.com/en-us/HT208401
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook
  toepasbaar voor CentOS:
  
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution
  
  Voor individuele beveiligingsadviezen voor CentOS zie:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-January
   /date.html
  
  -= F5 =-
  F5 heeft een beveiligingsadvies uitgebracht voor hun BIG IP
  apparatuur. Meer informatie vindt u op:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K91229003
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 27 microcode:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /NTF5B7F37IPDQ5QNTN26MLO4TLQLOSZ2/
   
  Fedora 26 Firefox
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZMPESWUTPAUI54KOMEHGSR34PWPGI7CD/
  
  -= Firefox =-
  Mozilla heeft Firefox 57.0.4 uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox installeren via de
  'Check for Updates' functie van Firefox of door deze te downloaden
  vanaf de volgende lokatie:
  http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
  
  Mitigerende maatregelen van Mozilla nader uitgelegd:
  https://blog.mozilla.org/security/2018/01/03
   /mitigations-landing-new-
  class-timing-attack
  
  Firefox 57.0.4:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-01/
  
  -= HP =-
  HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen voor
  Proliant servers. Zie voor meer informatie:
  
  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=emr_na-hpesbhf03805en_us
  
  -= Juniper -=
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in Juniper JUNOS. Er zijn nog geen
  oplossingen beschikbaar. Voor meer informatie, zie:
  
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10842
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen voor Windows, Windows server en SQL
  server. Voor Windows Server besturingssystemen moet de mitigerende
  maatregel, die met deze update beschikbaar komt, ingeschakeld worden
  met een registry entry. Voor Windows client besturingssystemen is
  dat niet nodig. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze
  instelling kunt u controleren met een powershell-module en
  -commando. We adviseren u om deze updates te installeren. Houd
  hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Ook Nvidia
  heeft driver updates uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpen.
  Deze updates zullen ook door Windows worden aangeboden.
  Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de
  updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV180002
  
  De overige kwetsbaarheden die verholpen worden in deze update worden
  beschreven in het beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2018-0016.
  
  Het is bekend dat anti-virus software problemen kan veroorzaken bij
  deze update. Zie voor meer informatie hierover:
  
  https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699
   /important-information-regarding-the-windows-security-updates-rel
   eased
  
  -= Nvidia =-
  Nvidia heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in de GeForce, Quadro, NVS, Tesla en GRID productreeksen. Zie vooor
  meer informatie:
  
  https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4611/~
   /security-bulletin%3A-nvidia-gpu-display-driver-security-updates-
   for-speculative
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor een overzicht
  van alle relevante beveiligingsadviezen zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01
   /date.html
  
  Microcode:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01
   /msg00031.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook
  toepasbaar voor Oracle Linux:
  
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution
  
  Voor individuele beveiligingsadviezen voor Oracle Linux zie:
  https://oss.oracle.com/pipermail/el-errata/2018-January/date.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7, QEMU, Virtualization Manager, Virtualization host en
  Red Hat Virtualization 6 en 7. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. 
  
  Voor een overzicht van alle Red Hat beveiligingsadviezen rondom
  Spectre en Meltdown zie:
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution
  
  QEMU OpenStack Platform 6.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0054
  
  QEMU OpenStack Platform 7.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0055
  
  QEMU OpenStack Platform 8.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0056
  
  QEMU OpenStack Platform 9.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0057
  
  QEMU OpenStack Platform 10.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0058
  
  Virtualization Manager:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0050
  
  Virtualization Host:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0047
  
  Red Hat Virtualization 6 en 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0046
  
  -= Siemens =-
  Siemens heeft een algemeen beveiligingsadvies uitgebracht. Zie voor
  meer informatie:
  
  https://www.siemens.com/cert/pool/cert
   /siemens_security_bulletin_ssb-068644.pdf
  
  -= Sophos =-
  Sophos heeft hun anti-virus product aangepast zodat de registry keys
  voor het goed functioneren van de mitigerende maatregelen voor
  Windows gecreërd kunnen worden. Daarnaast heeft Sophos updates
  beschikbaar gesteld voor Sophos UTM. Zie voor meer informatie:
  
  https://community.sophos.com/kb/en-us/128053
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE en QEMU. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com).
  
  Voor een overzicht van alle SUSE beveiligingsadviezen rondom Spectre
  en Meltdown zie:
  
  https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=7022512
  
  QEMU:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20180036-1/ 
  
  Enterprise Server 12-SP2 en Enterprise Desktop 12-SP2:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20180036-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates uitgebracht voor de NVIDIA drivers in Ubuntu
  14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheid met
  kenmwerk CVE-2017-5753 te verhelpen. Ubuntu heeft daarnaast updates
  beschikbaar gesteld voor Microcode en Firefox voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Ubuntu
  heeft ook updates beschikbaar gesteld voor de WebKitGTK+ voor Ubuntu
  16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina's:
  
  NVIDIA drivers:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3521-1/
  
  Firefox:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3516-1/
  
  Microcode:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3531-1/
  
  WebKitGTK+: 
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3530-1/
  
  -= VMware =-
  VMware heeft updates uitgebracht voor VMware ESXi, Workstation and
  Fusion. Naast hypervisor-specifieke mitigatie, zijn er ook updates
  voor hypervisor-assisted guest mitigatie. Zie voor meer informatie:
  
  Hypervisor-assisted guest mitigatie:
  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0004.html
  
  Hypervisor-specific mitigatie:
  https://www.vmware.com/us/security/advisories/VMSA-2018-0002.html

Hyperlinks
  https://spectreattack.com/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWlji8yZzjw7WtN6KAQgVTwwAkmMmOjP0PmrH88VOnoj6dZwOvNlW1tRC
1lEK+6chyx72LIIGc1WCZm2ULoD0A33FceAxbOhnR3U+zn9Q3/silaSQTpbZBnkD
CZd8zDIOYBL05wzDCqZW6SdrSv2x/E0q6GkmyEmefMYRPsQuR3NspP76uYZFT5Te
ivgG/WZhcxI+v227pcn0Jm/a2wAj4Cd3x/0wQK4podmPQJnsLQbnN8x5KgYdQPc4
pWTlsXHifTGyjqEVtjvRsuMfKdaEGthiIqgoT5YrvjKfy5TzY2EVswDFgGxBLZrz
28cnN39x8zVdXbvHfCgtCe0hgOvT7AJSxAQ72PjT5EuJCBO1OcaguB+w3TnNqJ5s
bWF+EoDdCweEj+3V2KNOOm7tMPbB5+gqPbZLZCuWLIX/x38c/Tggp2KxERII5CDB
wXZE0oc7X7S9hbqRZfh7xyYpDL18StLLeGp/PWv1Ag4TPgj2c6fJBjWPQDnEUu2m
hhG82qaA/cP/FqR9tTQXpEWLtoF5vqC7
=1dnn
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig