Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.26 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)
Advisory ID   : NCSC-2018-0009
Versie     : 1.26
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-5715, CVE-2017-5753
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190306
Toepassing   : Dell PowerEdge Blade Server
         Dell Poweredge
         F5 BIG-IP (BigIP)
         Fortinet FortiGate
         Fortinet Fortimail
         HP ProLiant
         IBM Aspera Suite
         IBM IBM AS/400 9404A
         IBM Tivoli Network Storage Manager (nu: IBM Spectrum
         Protect)
         Mozilla Firefox
         QEMU
         RedHat KVM
         RedHat Red Hat libvirt
         Siemens WinCC
         Sophos Anti-Virus
         Sophos Sophos UTM Network Appliance
         VMWare Workstation
         VMware ESX Server
         VMware Fusion
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Apple iOS
         CentOS
         FortiOS
         FreeBSD
         Fedora
         IBM AIX
         JUNOS
         Windows
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Microsoft is begonnen met de geleidelijke uitrol van een nieuwe op
  zogenaamde "retpolines"-gebaseerde softwaremitigatie voor Spectre
  variant 2 (CVE-2017-5715). Deze update is beschikbaar voor Windows
  10 en minimaliseert de mogelijke performance-impact van de
  mitigatie. Zie voor meer informatie het kopje Microsoft bij de
  mogelijke oplossingen.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden in diverse processoren ontdekt die het
  voor een kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te
  bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De
  kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2017-5753 en CVE-2017-5715.
  Ze zijn ook bekend onder de naam Spectre.

  De kwetsbaarheden bestaan door logische fouten in het ontwerp van de
  processoren met 'speculative execution'.

  De kwetsbaarheden zijn in veel moderne processoren mogelijk
  aanwezig. De kwetsbaarheden zijn door de onderzoekers aangetroffen
  in Intel-, AMD- en ARM-processoren.

  De kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van
  verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op
  geheugentoegang. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal
  code uit te voeren vormt het grootste risico. De onderzoekers hebben
  reeds aangetoond dat de kwetsbaarheden via JavaScript misbruikt
  kunnen worden om geheugen uit te lezen.

  Op virtualisatie-platformen, bijvoorbeeld Xen, kunnen de
  kwetsbaarheden mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van
  informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een
  guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen.

  Er is publieke Proof-of-Concept-code beschikbaar.

  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
  https://spectreattack.com/

Mogelijke oplossingen
  De KPTI-patch (voorheen KAISER) biedt géén oplossing voor de
  Spectre-kwetsbaarheden.

  Voor het verhelpen van de kwetsbaarheden kan het nodig zijn niet
  alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de
  processor door te voeren. Vanuit verschillende bronnen wordt gemeld
  dat systemen stabiliteitsproblemen ondervinden na het updaten van de
  microcode. Raadpleeg voor meer informatie de beveiligingsadviezen
  van de verschillende producenten.

  -= Apple =-
  Apple heeft mitigerende maatregelen opgenomen in iOS 11.2 en macOS
  10.13.2. Zie voor meer informatie:

  https://support.apple.com/en-hk/HT208394

  Ook heeft Apple updates uitgebracht voor High Sierra, Safari en IOS.

  macOS High Sierra 10.13.2 Supplemental Update:
  https://support.apple.com/en-us/HT208397

  Safari 11.0.2:
  https://support.apple.com/en-us/HT208403

  iOS 11.2.2:
  https://support.apple.com/en-us/HT208401

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook
  toepasbaar voor CentOS:

  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution

  Voor individuele beveiligingsadviezen voor CentOS zie:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-January
   /date.html

  -= Dell =-
  Dell heeft updates uitgebracht voor verschillende hardware
  productreeksen. Voor meer informatie zie:
  http://www.dell.com/support/article/nl/nl/nlbsdt1/sln308587
   /microprocessor-side-channel-vulnerabilities-cve-2017-5715-cve-20
   17-5753-cve-2017-5754-impact-on-dell-products?lang=en

  -= F5 =-
  F5 heeft een beveiligingsadvies uitgebracht voor hun BIG IP
  apparatuur. Meer informatie vindt u op:

  https://support.f5.com/csp/article/K91229003

  -= Fortinet =-
  Fortinet heeft updates uitgebracht voor verschillende producten.
  Meer informatie vindt u op:

  https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-002

  -= FreeBSD =-
  De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in FreeBSD.
  Voor een overzicht van alle relevante beveiligingsadviezen zie:

  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-18:03.speculative_execution.asc

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 27 microcode:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /NTF5B7F37IPDQ5QNTN26MLO4TLQLOSZ2/

  Fedora 26 Firefox
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZMPESWUTPAUI54KOMEHGSR34PWPGI7CD/

  -= Firefox =-
  Mozilla heeft Firefox 57.0.4 uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox installeren via de
  'Check for Updates' functie van Firefox of door deze te downloaden
  vanaf de volgende lokatie:
  http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

  Mitigerende maatregelen van Mozilla nader uitgelegd:
  https://blog.mozilla.org/security/2018/01/03
   /mitigations-landing-new-
  class-timing-attack

  Firefox 57.0.4:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-01/

  -= HP =-
  HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen voor
  Proliant servers. Voor een aantal productreeksen zijn de updates
  teruggetrokken. Zie voor meer informatie:

  https://support.hp.com/us-en/document/c05869091

  HPE heeft updates uitgebracht voor verschillende hardware
  productreeksen.:
  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=emr_na-hpesbhf03805en_us

  Teruggetrokken updates:
  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=emr_na-a00039784en_us

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor Power gebaseerde
  systemen, IBM Spectrum Protect, AIX, IBM i en voor Aspera. Voor meer
  informatie zie:

  Power systemen:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026811

  AIX:
  http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security
   /spectre_meltdown_advisory.asc

  IBM Spectrum Protect:

  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-spectrum-protect-plus-released-instructions-obtaining-update
   -response-vulnerabilities-known-spectre-meltdown/

  Aspera:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-ibm-aspera-platform-on-demand-ibm-aspera-s
   erver-on-demand-ibm-aspera-faspex-on-demand-ibm-aspera-shares-on-
   demand-ibm-aspera-transfer-cluster-manager-is-affected-by-the-vul
   n/

  IBM i:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-ibm-i-has-released-ptfs-in-response-to-the
   -vulnerabilities-known-as-spectre-and-meltdown/

  -= Juniper =-
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in Juniper JUNOS. Er zijn nog geen
  oplossingen beschikbaar. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10842

  -= Lenovo =-
  Lenovo heeft updates uitgebracht voor verschillende hardware
  productreeksen. Voor meer informatie zie:
  https://support.lenovo.com/nl/en/solutions/len-18282

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen voor Windows, Windows server en SQL
  server. Van Windows Server-besturingssystemen voor Windows 10 versie
  1809 van Maart 2019 kan de mitigerende maatregel ingeschakeld worden
  met een registry-entry. Voor Windows-client-besturingssystemen is
  dat niet nodig. Deze worden geconfigureerd door de update die een
  mogelijke performance-impact heeft.

  Sinds Maart 2019 kunnen Windows 10 gebruikers ook de
  performance-impact van updates tegen de Spectre variant 2
  branch-injection-kwetsbaarheid minimaliseren. Dit kan door Windows
  10 versie 1809 of later te installeren. Voor server-versies wordt
  deze nieuwe gemitigeerde configuratie standaard gebruikt, voor
  client systemen nog niet, maar kan deze worden geactiveerd met een
  registry entry.

  U kunt uw instellingen controleren met een powershell-module en
  -commando. We adviseren u om deze updates te installeren. Voor
  eerdere versies van Windows en specifieke processoren blijft er
  hierbij een mogelijke performance impact.

  Ook Nvidia heeft driver-updates uitgebracht die de kwetsbaarheid
  verhelpen. Deze updates zullen ook door Microsoft worden aangeboden.
  Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de
  updates en eventuele workarounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV180002

  De overige kwetsbaarheden die verholpen worden in deze update worden
  beschreven in het beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2018-0016.

  Zie voor Windows 10 mitigatie met minimale performance-impact:
  https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-Kernel-Internals
   /Mitigating-Spectre-variant-2-with-Retpoline-on-Windows/ba-p
   /295618

  Het is bekend dat anti-virus software problemen kan veroorzaken bij
  deze update. Zie voor meer informatie hierover:

  https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699
   /important-information-regarding-the-windows-security-updates-rel
   eased

  -= Nvidia =-
  Nvidia heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in de GeForce, Quadro, NVS, Tesla en GRID productreeksen. Zie vooor
  meer informatie:

  https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4611/~
   /security-bulletin%3A-nvidia-gpu-display-driver-security-updates-
   for-speculative

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor een overzicht
  van alle relevante beveiligingsadviezen zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01
   /date.html

  Microcode:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01
   /msg00031.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2017-5715.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook
  toepasbaar voor Oracle Linux:

  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution

  Voor individuele beveiligingsadviezen voor Oracle Linux zie:
  https://oss.oracle.com/pipermail/el-errata/2018-January/date.html

  Oracle heeft ook updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 5 en
  Linux 6 (i386) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4020.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7, QEMU, Virtualization Manager, Virtualization host en
  Red Hat Virtualization 6 en 7. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'.

  Voor een overzicht van alle Red Hat beveiligingsadviezen rondom
  Spectre en Meltdown zie:
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution

  Microcode updates:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0093

  QEMU OpenStack Platform 6.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0054

  QEMU OpenStack Platform 7.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0055

  QEMU OpenStack Platform 8.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0056

  QEMU OpenStack Platform 9.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0057

  QEMU OpenStack Platform 10.0:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0058

  Virtualization Manager:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0050

  Virtualization Host:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0047

  Red Hat Virtualization 6 en 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0046

  -= Siemens =-
  Siemens heeft een algemeen beveiligingsadvies uitgebracht. Zie voor
  meer informatie:

  https://www.siemens.com/cert/pool/cert
   /siemens_security_bulletin_ssb-068644.pdf

  Update 1:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-168644.pdf

  -= Sophos =-
  Sophos heeft hun anti-virus product aangepast zodat de registry keys
  voor het goed functioneren van de mitigerende maatregelen voor
  Windows gecreërd kunnen worden. Daarnaast heeft Sophos updates
  beschikbaar gesteld voor Sophos UTM. Zie voor meer informatie:

  https://community.sophos.com/kb/en-us/128053

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE en QEMU. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com).

  Voor een overzicht van alle SUSE beveiligingsadviezen rondom Spectre
  en Meltdown zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2017-5715.html
  https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=7022512

  QEMU:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20180036-1/

  Enterprise Server 12-SP3:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-January/007683.html

  Enterprise Server 12-SP2:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-January/007685.html

  Enterprise Desktop 11-SP4:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-January
  /007684.html

  Enterprise Desktop 11-SP4 voor IBM Z series:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20180131-1/

  Enterprise Server 12-SP2 voor IBM Z series:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-January/007738.html

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20180131-1/

  Enterprise Server 12 microcode:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-January/007714.html

  Enterprise Desktop 11 microcode:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2018-January/007715.html

  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates uitgebracht voor de kernel en NVIDIA drivers in
  Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2017-5753 te verhelpen.

  Ubuntu heeft daarnaast updates beschikbaar gesteld voor
  intel-microcode en Firefox voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04
  en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Ubuntu heeft ook updates beschikbaar gesteld voor de WebKitGTK+ voor
  Ubuntu 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Verder heeft Ubuntu updates beschikbaar gesteld voor libvirt en QEMU
  voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheid te
  verhelpen.

  Als laatst heeft Ubuntu updates beschikbaar gesteld voor
  amd64-microcode voor Ubuntu 14.04 LTS, Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu
  17.10 en Ubuntu 18.04 LTS om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2017-5715 te verhelpen.

  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina's:

  Kernel, Ubuntu 14.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3542-1/

  Kernel, Ubuntu 16.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3540-1/
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3548-2/
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3549-1/ (kvm)

  Kernel, Ubuntu 17.10:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3541-1/
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3548-1/

  NVIDIA drivers:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3521-1/

  Firefox:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3516-1/

  Intel-microcode:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3531-2/

  WebKitGTK+:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3530-1/

  libvirt:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3561-1/

  QEMU:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3560-1/

  amd64-microcode:
  https://usn.ubuntu.com/3690-1/

  -= VMware =-
  VMware heeft updates uitgebracht voor VMware ESXi, Workstation and
  Fusion. Naast hypervisor-specifieke mitigatie, zijn er ook updates
  voor hypervisor-assisted guest mitigatie. Zie voor meer informatie:

  Hypervisor-assisted guest mitigatie:
  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0004.html

  Hypervisor-specific mitigatie:
  https://www.vmware.com/us/security/advisories/VMSA-2018-0002.html

Hyperlinks
  https://spectreattack.com/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH/CmX+MTEyIH2VcAQrncwv+LQ5yHz5KQYFhj6DxiXl91togHRt8JUgh
fb7PnDSeXNAiIlwi0vW/mJyWKHCzYZy8llrbRIi+bpjGFmpYTHh6urW1zfO1WXWc
FhNRARbfU3/5G/j9SAApw5tvg4Ta88Lwxk3W3NtrvN6Jwt3c3VmNF52ahSPiqAMI
Zg497tnkz7ZM6i5DsexaJF/uUfr4nSrGNaLQVHb0WhtCzunZ26rhcLKllJqqOp4m
+kxC4q6RgkGSqcrNWUZuXeDyz57yty6jToAJyd9GS0Dg8cRc0LaXD0mROE7ViAzR
bCYuNVuoIgNzayVHe0YoG+qHroT6saMoqZlln+bj3EsuiKme/BA6vhMyKAdRTstB
wBYF3nsHf4gecUP23dlftpi6OQLyhk5MnTIOhDzB79OftcuL7Sy1wEosx2dK7rWQ
5M6pbJb38n68biCT63qviE/sGjwvVQzwe/CJrm+aOSiatx3fwMBejBL0NMUl9Ica
9iKLyx5JynSg0HjdUo7Sh0UNAdmXa841
=UTNe
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig