Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (Meltdown)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (Meltdown)
Advisory ID   : NCSC-2018-0010
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5754
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180104
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Intel
         Microsoft Windows
         Red Hat Linux
         Xen

Update
  Microsoft, Red Hat en Xen hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden in Intel-processoren ontdekt die het voor een
  lokale kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te
  bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De
  kwetsbaarheid heeft kenmerken CVE-2017-5754 en is ook bekend onder
  de naam Meltdown. De kwetsbaarheid bestaat door logische fouten in
  het ontwerp van processors met 'out-of-order execution'.
  
  De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het omzeilen van
  verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op
  'address space isolation' en 'paravirtualisatie'. Een kwaadwillende
  met de mogelijkheid om lokaal code uit te voeren vormt het grootste
  risico. 
  
  Op virtualisatie platformen, bijvoorbeeld Xen, kan de kwetsbaarheid
  mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van informatie uit het
  geheugen van het hostsysteem vanuit een guestsysteem. Waaronder ook
  informatie van andere guestsystemen.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
  
  https://meltdownattack.com/

Mogelijke oplossingen
  Beveiligingsmaatregelen die zijn gepubliceerd onder de naam KAISER
  worden versneld geïmplementeerd op verschillende platformen. Zodra
  meer bekend is over mogelijke oplossingen of mitigerende
  maatregelen, zal een update van dit beveiligingsadvies worden
  uitgegeven.
  
  Voor het verhelpen van de kwesbaarheden kan het nodig zijn niet
  alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de
  processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsaviezen
  van de verschillende producenten.
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. Voor Windows Server
  besturingssystemen moet de mitigerende maatregel, die met deze
  update beschikbaar komt, ingeschakeld worden met een registry entry.
  Voor Windows client besturingssystemen is het niet nodig om de
  mitigerende maatregel te configureren door middel van een registry
  instelling. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze
  instelling kunt u controleren met een powershell module en
  -commando. We adviseren u aan om deze updates te installeren. Houd
  hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Meer
  informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en
  eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV180002
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0008
  
  -= Xen =-
  De makers van Xen hebben aangegeven dat Xen kwetsbaar is. Als
  mogelijke mitigerende maatregel kunnen guests in HVM- of PVM-mode
  worden gestart.
  
  Voor meer informatie en mogelijke oplossingen, zie:
  https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-254.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWk4/0iZzjw7WtN6KAQgSagv/f5woRR1krG8NWB4q7GOIwOFHy3yDS85e
+5BAGQlE8emDRFoMIx3Oy/O7AtOPDN1tsOL7peFHJVj2LrCY5bDgFk2H0W3XH7rs
mOn9ZLwwHCt5/4Wlkst6VE9A84nah70GcgP3vFlA5n+bwd7vb7azBUcsEHTRouRS
qiOcOAuZwQVO50igz8vNHxhgZEUyV7+Yxwn28QkcNsQHvyLKi7u6qPQaC0uNKYra
O2+6X+CTlhBNrEPa19mr+mKf2pCtDtdpZ3GNU/VEfywFqMndRgW661NV3Gjtukgi
fB5zwDJtk0XOg1eBb2+o6yUZ0SAJ5Tl7STkKG4OJ5kxlOin/kxbzs0CCmQ+1ftOp
zhCR3SNSqEBMKqwVv5EDjT61WFJLgqsizTOX5/0GpRL5M5HPbhifUfWDW701vzsG
vsFGsj/OsaHwmYfz45pbHVQPILiX4K/nWoiJKZUgOdJJAG+xRabTWO5JVDSqopwk
I55CymbAbZIYdpmS+LNyV7jRmEMocmiD
=jE22
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig