Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (Meltdown)

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.08 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (Meltdown)
Advisory ID   : NCSC-2018-0010
Versie     : 1.08
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5754
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180112
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         HP ProLiant
         Mozilla Firefox
         Siemens WinCC
         Sophos Anti-Virus
         Sophos Sophos UTM Network Appliance
         Xen Hypervisor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Apple Mac OS X
         Apple Mac OS X Server
         Apple iOS
         Apple iPhone OS
         Canonical Ubuntu Linux
         CentOS CentOS
         Fedora Project Fedora
         Linux Kernel
         Linux Linux
         Microsoft Windows
         Novell SUSE Linux
         OpenSUSE OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         SuSE Linux Enterprise

Update
  Siemens heeft een algemeen advies uitgebracht. 
  
  Fedora heeft een update uitgebracht voor Firefox. 
  
  Ubuntu heeft voor twee regressie fouten updates uitgebracht.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden in Intel-processoren ontdekt die het voor een
  lokale kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te
  bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De
  kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2017-5754 en is ook bekend onder de
  naam Meltdown. De kwetsbaarheid bestaat door logische fouten in het
  ontwerp van processors met 'out-of-order execution'.
  
  De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het omzeilen van
  verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op
  'address space isolation' en paravirtualisatie. Een kwaadwillende
  met de mogelijkheid om lokaal code uit te voeren vormt het grootste
  risico. 
  
  Op virtualisatie platformen, bijvoorbeeld Xen, kan de kwetsbaarheid
  mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van informatie uit het
  geheugen van het hostsysteem vanuit een guestsysteem. Waaronder ook
  informatie van andere guestsystemen.
  
  Er is publieke Proof-of-Concept-code beschikbaar.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
  https://meltdownattack.com/

Mogelijke oplossingen
  Beveiligingsmaatregelen die zijn gepubliceerd onder de naam KPTI
  (voorheen KAISER) worden versneld geïmplementeerd op verschillende
  platformen.
  
  Voor het verhelpen van de kwetsbaarheid kan het nodig zijn niet
  alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de
  processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsadviezen
  van de verschillende producenten.
  
  -= Apple =-
  Apple heeft mitigerende maatregelen opgenomen in iOS 11.2 en macOS
  10.13.2. Zie voor meer informatie:
  
  https://support.apple.com/en-hk/HT208394
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook
  toepasbaar voor CentOS:
  
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution
  
  Voor individuele beveiligingsadviezen voor CentOS zie:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-January
   /date.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch)
  om de kwetsbaarheid te verhelpen.U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4078
  
  -= F5 =-
  F5 heeft een beveiligingsadvies uitgebracht voor hun BIG IP
  apparatuur. Zij geven aan dat verschillende producten kwetsbaar
  zijn.
  Meer informatie vindt u op:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K91229003
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27 voor
  zowel de kernel als microcode updates. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 26 kernel:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /SEFHTLFUOREQQK4DCRD46ZY3QPR6RSJ5/
  
  Fedora 26 microcode:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /WUPN3PPMAVIHFLFH3YZWESERGP2GP2WH/
  
  Fedora 27 kernel :
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /CFRT6EBC2HJ4XLWLZZ7MATZ2EWPTADAH/
  
  Fedora 27 microcode:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /NTF5B7F37IPDQ5QNTN26MLO4TLQLOSZ2/
  
  Fedora 26 Firefox
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZMPESWUTPAUI54KOMEHGSR34PWPGI7CD/
  
  -= HP =-
  HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen voor
  Proliant servers. Zie voor meer informatie:
  
  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=emr_na-hpesbhf03805en_us
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen voor Windows, Windows server en SQL
  server. Voor Windows Server besturingssystemen moet de mitigerende
  maatregel, die met deze update beschikbaar komt, ingeschakeld worden
  met een registry entry. Voor Windows client besturingssystemen is
  dat niet nodig. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze
  instelling kunt u controleren met een powershell-module en
  -commando. We adviseren u om deze updates te installeren. Houd
  hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Ook Nvidia
  heeft driver updates uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpen.
  Deze updates zullen ook door Windows worden aangeboden.
  Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de
  updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /ADV180002
  
  De overige kwetsbaarheden die verholpen worden in deze update worden
  beschreven in het beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2018-0016.
  
  Het is bekend dat anti-virus software problemen kan veroorzaken bij
  deze update. Zie voor meer informatie hierover:
  
  https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699
   /important-information-regarding-the-windows-security-updates-rel
   eased
  
  -= Nvidia =-
  Nvidia heeft updates uitgebracht om de kwetsbaaerheid te verhelpen
  in de GeForce, Quadro, NVS, Tesla en GRID productreeksen. Zie voor
  meer informatie:
  
  https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4611/~
   /security-bulletin%3A-nvidia-gpu-display-driver-security-updates-
   for-speculative
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld de
  kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer een
  overzicht van alle relevante beveiligingsadviezen zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01
   /date.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook
  toepasbaar voor Oracle Linux:
  
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution
  
  Voor individuele beveiligingsadviezen voor Oracle Linux zie:
  https://oss.oracle.com/pipermail/el-errata/2018-January/date.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7, Virtualization Host en Red Hat Virtualization 6 en 7.
  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. 
  
  Voor een overzicht van alle Red Hat beveiligingsadviezen rondom
  Spectre en Meltdown zie:
  https://access.redhat.com/security/vulnerabilities
   /speculativeexecution
  
  Virtualization Host:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0047
  
  Virtualization Appliance:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0045
  
  Red Hat Virtualization 6 en 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0046
  
  -= Siemens =-
  Siemens heeft een algemeen beveiligingsadvies uitgebracht. Zie voor
  meer informatie:
  
  https://www.siemens.com/cert/pool/cert
   /siemens_security_bulletin_ssb-068644.pdf
  
  -= Sophos =-
  Sophos heeft hun anti-virus product aangepast zodat de registry keys
  voor het goed functioneren van de mitigerende maatregelen voor
  Windows gecreërd kunnen worden. Daarnaast heeft Sophos updates
  beschikbaar gesteld voor Sophos UTM. Zie voor meer informatie:
  
  https://community.sophos.com/kb/en-us/128053
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor een
  overzicht van de relevante beveiligingsadviezen zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-January
   /date.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in de kernel te
  verhelpen voor 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10. Ubuntu heeft daarnaast
  updates beschikbaar gesteld voor Firefox voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. De
  oorspronkelijke update veroorzaakte een probleem in de kernel image
  modules. Deze problemen zijn hersteld in een regressie update. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina's:
  
  Ubuntu 14.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3524-1/
  
  Ubuntu 16.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-1/
  
  Ubuntu 17.10:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3523-1/
  
  Firefox:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3516-1/
  
  Ubuntu 14.04 LTS regressie update:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-4/
  
  Ubuntu 16.06 LTS regressie update:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-3/ 
  
  -= Xen =-
  De makers van Xen hebben aangegeven dat Xen guests in PV-mode
  kwetsbaar zijn. Als mogelijke mitigerende maatregel kunnen deze
  guests in HVM- of PVH-mode worden gestart.
  
  Voor meer informatie en mogelijke oplossingen, zie:
  https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-254.html
  

Hyperlinks
  https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-004A
  https://twitter.com/foxit/status/949313917267906560
  https://isc.sans.edu/diary/rss/23193
  https://meltdownattack.com/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWliSayZzjw7WtN6KAQiKVwwAnosV0ayENvfjZMyPr80gy4W4hgB+2q+P
7D+oNL1ZaSZFD0pfQ3t+CQnUyxSDgkC9Qjl6tTtEwyxr10YEPhhAtZ8CnSQhLyTN
o2gxidzji7Czy9kliemWyi8lOCrFX3peswFbEKzmVMyWQKMLiUXV8/8qYCVYdKNZ
1jT8s5CfwZ4fokXOIFoCmGlruIsECOcviNp0m8SQcQjQ2f854C1hv2EtuVwVvBSy
UbpTvCmBo7IFpyuQtoiIegi6caxhf60ouTvtbW9CR89ChFPt9w+0T+d+xT0AL/lu
ipoLtKiLzg6Wdi3soi0tzPO1oq0Ws8skVFQsK85dLD1G77vD6321NeCL8nML9J1z
1aOVNvtAJLMF59QIrsqrDQqjcGAkAxgubTeZGMHKJkYEcUKY4LrJ/4RJaeeSKl3P
gBaK5pDc7uvaDVgwOB52GbGhvzaA989g58NVb6d6bZHeWr8IN8JjAosb2e+1Yfd4
OCbvb8t4HzzKDA6aj+xjwgtGxWf784zZ
=eCpT
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig