Diverse kwetsbaarheden verholpen in Google Android Operating System

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Diverse kwetsbaarheden verholpen in Google Android
         Operating System
Advisory ID   : NCSC-2018-0012
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2013-4397, CVE-2017-0855, CVE-2017-0869,
         CVE-2017-11010, CVE-2017-11069, CVE-2017-13176,
         CVE-2017-13177, CVE-2017-13178, CVE-2017-13179,
         CVE-2017-13180, CVE-2017-13181, CVE-2017-13182,
         CVE-2017-13183, CVE-2017-13184, CVE-2017-13191,
         CVE-2017-13192, CVE-2017-13193, CVE-2017-13195,
         CVE-2017-13196, CVE-2017-13197, CVE-2017-13199,
         CVE-2017-13208, CVE-2017-13209, CVE-2017-13210,
         CVE-2017-13211, CVE-2017-13214, CVE-2017-13215,
         CVE-2017-13216, CVE-2017-13217, CVE-2017-13218,
         CVE-2017-13225, CVE-2017-14497, CVE-2017-14906,
         CVE-2017-14911, CVE-2017-14912, CVE-2017-14913,
         CVE-2017-14915, CVE-2017-15849
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180111
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Google Android Operating System

Update
  Er is Proof-of-Concept code gepubliceerd voor de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2017-13209. Deze kwetsbaarheid kan misbruikt worden om
  verhoogde rechten te verkrijgen op Google Android. Vanwege deze
  PoC-code wordt kans inschaling gewijzigd naar High.
  
  Door een verkeerde inschaling in de initiële versie van dit
  beveiligingsadvies, zal de inschaling van de impact gecorrigeerd
  worden naar Medium.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Android hebben updates uitgebracht om diverse
  kwetsbaarheden te verhelpen. De meest opvallende kwetsbaarheden
  bevinden zich in het Media Framework. Een kwaadwillende kan deze
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te
  voeren in de context van de applicatie.
  
  Andere kwetsbaarheden kunnen leiden tot het:
  - verschaffen van verhoogde gebruikersrechten;
  - verkrijgen van gevoelige informatie;
  - resulteren in een Denial-of-Service.
  
  Er zijn geen indicaties dat de kwetsbaarheden in dit advies op dit
  moment worden misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie de volgende pagina voor meer informatie over deze updates en
  meer details over de kwetsbaarheden:
     
  https://source.android.com/security/bulletin/2018-01-01

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWleKGiZzjw7WtN6KAQhtPQv/Xtq/uK3M5x3+WZeaIbWnLQJiFrYzs7N/
mEIvMVWByodPMDkX81TjrkELiAf3Wo2nxO4LcB6EIUs/j4KfAuG45pbo4sxJKcRp
XQaw1uvkZHDMVaQCIRQsMkTkQrNWiPL82JCLN4JBrtymSvA+JtvfsDz/KKvuH7wH
EBebpHrQhlyDHxCe4Pa2u1dbS/PeNgL6AuNr4sS/SXbyt39njdKwwmeyyLsxtQpX
ddzUp56nfMGBpnbnHZDU5KUkIrIwJvZZ9KS+08iW66875MR36Z8CeLsav7RESo7K
ukZUad4qBpT01gCdWbSd5Gy0OikoKRMi80lSp6uLhPJcPsvtxf/+aWMss7rURW20
2FCgcmZUGxhJjU6a57Wv4PYodToQKp2e6YB/nP6aSKU9u4tX8GK7RIuy3Q8hDOcQ
mnUJuqMk27r8CXRAf6n2XBQFX8eg0KUqNQhBvqyN8Nn4T3f3j/0CoYtlKlhmkD8v
nDwfQ+pcoxgvJy1f8o4vabqOgREKHWGj
=r+Iy
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig