Kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel

Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uitvoeren met kernel-rechten of verkrijgen van gevoelige informatie. De kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2017-5754 (Meltdown) is beschreven in ons beveiligingsadvies NCSC-2018-0010.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-0036
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-5754, CVE-2017-16995, CVE-2017-17862,
         CVE-2017-17863, CVE-2017-17864
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180111
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu Linux

Samenvatting
  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uitvoeren
  met kernel-rechten of verkrijgen van gevoelige informatie.
  
  De kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2017-5754 (Meltdown) is beschreven
  in ons beveiligingsadvies NCSC-2018-0010.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 17.10 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3523-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWlcadiZzjw7WtN6KAQgW5wv/U/GuznZiVTTQSBMVXY0641vhXg2FdGcO
4hXS3YWGXtDKoS+gCxrtA9b1RgE3ls5FOzpVcO3bjsv0zIYaoMRUECSLwWiOlTrX
VM2PSKwsF1HUtL8vL+3U5avv+czLBRib5SPMjnr27IiLORPWLj459S4gKcx5caQN
K4h7FGg7ae+yXiCy5zentCmshfftUvCBNnQZ3BB/19Y7HhFCaeVoZ2haGZL5gVT5
EpOsgHtXVz9v91I3U1nrpHRwkbCyoEmxvFtePEVspn/B4op9pYUzscG08HCx0Z5C
X+I9f1DJLufuAKUdxhqtHf0aK78CZh9sUK1AQ18+rUWCFiyY1KmJh0RPoalDTGXN
6MgKZWfPhDcgYytcJ0hCATYRYtib7XhX2VOCmGb98TBWCXx3Cpb7u+bld9Xn73SB
lajWDceic2IyUAZ+qaH4ND5B5W7GeGHx+VsT8rAYKAlEMglT/hyt7Vial6vYkJMG
Zg0eu97ORhnOPpxkd2BwYGBJfKYRZ77S
=M9PQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig