Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ruby

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ruby
Advisory ID   : NCSC-2018-0041
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-10784, CVE-2017-14033, CVE-2017-14064,
         CVE-2017-17790
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180111
Toepassing   : Ruby
Versie(s)    : 1.9.1
         2.3
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn meerder kwetsbaarheden verholpen in Ruby voor Ubuntu. Het is
  mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de kwetsbare
  applicatie, een Denial-of-Service te veroorzaken of om
  systeeminformatie te achterhalen.
  
  Het is mogelijk voor een kwaadwillende om misbruik te maken van deze
  kwetsbaarheden door malafide requests, username of JSON-object te
  versturen naar de server.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3528-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWldX2CZzjw7WtN6KAQiyqwv9EMO+6bBsRsQxLZGRZxkW1AX5+VVrQnbk
/GZrTzLCA5v0yPfUU1NvpzpMl9nPEVRzUjZDoIvRAUjXB27HmfHV/sfvYnq7ktfW
h+PJYfnrfTycPlSR8RUzRbnrn3aYPFwAOc1SPY65wsKS/bwWE6Gx7e9GmbYc3nr5
3cAxTcB57AmK3K9WLT1DwVepoiHEVu+0wpXFyKk08ac3zpF0uf59RnHGmgIaZ6Zh
MeabvZHSgpFpLmdZuVpAh2KZ+EcTMgdjovjWKSktssx0jOcJb07f3psmRjY2a2/R
/IOd/fxQCOoDp8bveLfgCApmOs7Vk9FJP601wVA0BDXr+X6wmUGEL9bJlJOeDMma
jjThl2aAhVZFmkCh81w0GGJ3yG3zdOBQI3lbNSAwfJqUyGCRoauDRSyeeoe4ynoc
59qkpEfgyBrf7HuC1EEQFI2f1nTEb6jmLg6/zCXLz/I/KIElNIJHy4d3CWOD4NHX
5DaWA4TspnHJA/QB3BspmgBHQ8Wh2op6
=JH/T
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig