Juniper verhelpt meerdere kwetsbaarheden

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Juniper verhelpt meerdere kwetsbaarheden
Advisory ID   : NCSC-2018-0043
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-8858, CVE-2018-0001, CVE-2018-0002,
         CVE-2018-0003, CVE-2018-0004, CVE-2018-0005,
         CVE-2018-0006, CVE-2018-0007, CVE-2018-0008,
         CVE-2018-0009
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180111
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Juniper JUNOS

Beschrijving
  Er zijn verschillende kwetsbaarheden bekend gemaakt, die het
  mogelijk maken dat een Denial-of-Service-aanval kan uitvoeren of
  beveiligingsmaatregelen kan omzeilen. Een aantal van de
  kwetsbaarheden kan worden uitgevoerd door malafide netwerkpakketten
  te sturen. Op de management webinterface is het mogelijk voor een
  kwaadwillende willekeurige code op afstand uit te voeren. Één van de
  Denial-of-Sevice-kwetsbaarheden betreft de SSH service.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in JunOS. Zie voor meer informatie:
  
  CVE-2016-8858:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10837
  
  CVE-2018-0001:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10828
  
  CVE-2018-0002:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10829
  
  CVE-2018-0003:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10831
  
  CVE-2018-0004:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10832
  
  CVE-2018-0005:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10833
  
  CVE-2018-0006:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10834
  
  CVE-2018-0007:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10830
  
  CVE-2018-0008:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10835
  
  CVE-2018-0009:
  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10836

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWlePViZzjw7WtN6KAQjsTQwAlHhb9hByL+/OvKWOEltmDsIypmZ2UbgH
z9vnGNsG4s4JrVRPs+TL27tyy0WylnW8++tbCDWw14RVmmIEASv2jOZEafSu5A80
itKfay2pQ0TqaWUBTTCyrBc0RWhVBEwR4+0iZSR/bWx/qZqX5L/Oh/vR62X9+MjG
JD8sK2O+s/FzmJPJA9FIh4bDF21Fymmzsyl/Rib2ohSicl3RIMssQTPmuIttBAjT
HkFmsE1clcgLckXAwqS0D2nViDAdFTGVztOJRpZt+Qu3ZZ+OsJ9x25XQWybha3fa
RYJpLixJUtL0f5aoK36h1eGIUHcDBCR+iLPuuAKDGEAUJXyRvSLQ2gDZw4Pxyxx6
UnQMSOlUFdrbKpTb5/LZZfR91yNiay9SSUs9sVPcM8w/+nW6rH+aBslgyI9ckI8Z
F73iLQzPkSjZ/YQbervuc7tlfshKzDzcG6Ve5igb76kDwTJO8xzUoT+Bsin/q1gL
q0j6vf1XVKxpRfF1nWl4JEEaLsj0Eshi
=0JGP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig