Kwetsbaarheden verholpen in Debian

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Debian
Advisory ID   : NCSC-2018-0044
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-5754, CVE-2017-8824, CVE-2017-15868,
         CVE-2017-16538, CVE-2017-16939, CVE-2017-17448,
         CVE-2017-17449, CVE-2017-17450, CVE-2017-17558,
         CVE-2017-17741, CVE-2017-17805, CVE-2017-17806,
         CVE-2017-17807, CVE-2017-1000407, CVE-2017-1000410
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180111
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian Linux

Beschrijving
  Debian heeft updates uitgebracht die kwetsbaarheden in de
  Linux-kernel verhelpen. Een kwaadwillende kan door de kwetsbaarheden
  te misbruiken verhoogde gebruikersrechten verkrijgen, een
  Denial-of-Service (DoS) veroorzaken, toegang tot gevoelige gegevens,
  verkrijgen of authenticatie omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van package-linux beschikbaar gesteld voor
  Debian 7.0 LTS (Wheezy), Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch)
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4082

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWlejXiZzjw7WtN6KAQjKtwwAmr+WR8kVJLGiuTTKDTLnt+KyPA5QhJ+4
cMkDxQOH6lphpTUOOg2iAajB9E8q5sz9losnZuJw/6wMlWSq4fjisCOl6Y5A2nq+
dcPTwucU/z6PXRNF/Q15rneuc9HcHTXyxXm3IFMuczRgQYoRXSaA6l8tFOCPAMs6
MoflWyFtZ0iUXCqWRT/Nz+8X91QIkcxQzTZPAsEMBhUSFnkz054jTb4vw3uETSYC
9tH4RJsSb9EqWjg7c7FP5LRB9uuppW7P+ykaraqPnCri9Fs90HhL+LC/WHQm47/v
A4YJlTWRX1wMn0WthHXWIcQmS0aHdwp9IP1uyJkOMMwLhacXc4FPUANeubLHS7od
zokzFuPUcau+qnEg6cGdxyHOjFco9e1JU4x8ZDFR1jtlYE0UtqCVc5AU/DSDC+d2
ZEC4fW15nQU1Ry9KGj8GLOkawJjy5BR+BuOItl5976VotAEtMn8k/MLtDvpc23Ai
G/1wJ0j4YCxoztlZ07JEtKPHE/12o1jO
=vEdW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig