Intel AMT kwetsbaar door onveilige standaardinstellingen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Intel AMT kwetsbaar door onveilige
         standaardinstellingen
Advisory ID   : NCSC-2018-0045
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : 
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180112
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Intel AMT

Beschrijving
  De standaardinstellingen van de Intel AMT-managementomgeving voor
  laptops maakt het mogelijk dat een kwaadwillende met fysieke toegang
  tot de machine de configuratie makkelijk kan aanpassen. De
  configuratie kan worden ingesteld om op afstand toegang te
  verkrijgen tot de gegevens op zowel de harde schijf als het geheugen
  en de machine kan worden overgenomen.
  
  Intel AMT is een gescheiden systeem, onafhankelijk van BIOS of UEFI.
  Hier kan apart een wachtwoord op worden ingesteld. Het is
  aannemelijk dat deze instellingen over het hoofd gezien worden bij
  de uitlevering van apparatuur.

Mogelijke oplossingen
  Stel een wachtwoord in voor Intel AMT. Doordat de instellingen ook
  aangepast kunnen worden via de BIOS of UEFI, moet er ook een
  wachtwoord in de BIOS of in UEFI ingesteld worden. Meer informatie
  over het gebruik en de instellingen van Intel AMT is te vinden op:
  
  https://software.intel.com/en-us/articles
   /intel-active-management-technology-start-here-guide-intel-amt-10
  
  Informatie over de BIOS of UEFI is te vinden bij de producent van de
  hardware.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWljNOSZzjw7WtN6KAQiT6Av/YHTHseR4Px09w260wMvIe54xdnlV+7OL
4FYrT8sRjB1pQw4LWBrfhDXVYimr2qxzYPoyCQdGpU8m0IbzhbgLJBrqGS5YFLUx
DhNNOdRriWxcWir/L4M4kB/D5EWTpJSW161K1fpL1hJak8o0iVdscbRuDhOaypJq
86JUlvJnpeAro3vui9heKD+yALua3pc6UOSaL5xQ53Hb1ibis4jIlKzvZJw+bVU+
ErSiLVMj+pF80cV01YofPrQSVAbbfD4x2P0OgWE83KePdQeGkHEW5lHsnb06gojo
Ss6mXd2G0H+Qm5WeDaBr6u+PVCwtdDr7RDguzX5C0OeSDyHyKmM0diI7EWQJRhYJ
OXNM26iGxabjVz+WJC07TjercEKMF2wEBHL0rOc4S3c/KSoVBIV+z//z+exQRlKC
AE4OmMyikA4jFZmEMaUwXGFB/8dPrYISPV/ZNHqsm6zIcz1p//5Gk4aJTqttQkNo
/jW4kmG8ZDiYPg9rgOU0T0Fe2GfLMW2A
=hrQp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig