Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere MQ

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere MQ
Advisory ID   : NCSC-2018-0114
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1388
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180313
Toepassing   : IBM HTTP Server
         IBM WebSphere MQ
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Update
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM HTTP Server.
  Websphere maakt gebruik van IBM HTTP Server. IBM HTTP Server is
  gebouwd op Apache Server.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  IBM WebSphere MQ is vatbaar voor de ROBOT-kwetsbaarheid. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  side-channel-informatie te bemachtigen door te kijken naar de
  verschillen tussen geldige en ongeldige PKCS#1-padding.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de updates downloaden van de website van IBM. Voor
  meer informatie, zie:
  
  IBM WebSphere MQ:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22013022
  
  IBM HTTP Server:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-security-bulletin-information-disclosure-i
   n-ibm-http-server-cve-2018-1388/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWqg8aCZzjw7WtN6KAQgHPwv/ZLzsj8YO8cQT35XLDj1ksrv2uGgEoWXc
T8kPOxzN3Y16tBESpYDSxa9xBvddCIKAWUsAvpR6DuRNIHweU1Y3oLcFJlWsrXR5
XO+ezqhp1InNZl5Sv8SOgbg1TxuW5qztOd8lszv1o6rKNBnvMNJX9HbF4Un2j/Kv
o9UgmIYyLQFgw0gOkb15PX/oQ+CcA7rEr/UuoEVuBDAHWmUIFP1HLvRKiif6M+zF
p16oN59d3GjF577LGBKzqiEKI2BPl2DaRPaRNK+jCL6bZUeZ4qhW+qOSCHk0Iepn
4mL/YzJJiEkkPM4Oq+Jh0A8bXlb1d2A8zTVHtdUpVwTgFTw4SFxTV0HoSMdHewfe
q7XUZ0fgk02M+/6X7Mt7hLBKyHXKOGGLmCZrQlXegeCsChTK612hNixLhq0K/ibr
M/AlByhAyEQVsH2VAx87+ZcplnaiMTz8Ao5QxTpGPEwZByIRxdG6HGs+y6qzhTuC
RHlPN8dnzA3Udp5kfpACj6W7ATdPAAyY
=yso4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig