Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Zimbra
         Collaboration
Advisory ID   : NCSC-2018-0151
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2012-1457, CVE-2012-1458, CVE-2012-1459,
         CVE-2012-5881, CVE-2012-5882, CVE-2012-5883,
         CVE-2013-0169, CVE-2013-4353, CVE-2013-4547,
         CVE-2013-5119, CVE-2013-6449, CVE-2013-6450,
         CVE-2013-7091, CVE-2013-7217, CVE-2014-0160,
         CVE-2014-0224, CVE-2014-5500, CVE-2014-8563,
         cve-2014-0224, CVE-2015-2230, CVE-2015-2249,
         CVE-2015-4852, CVE-2015-6541, CVE-2015-7609,
         CVE-2016-3401, CVE-2016-3402, CVE-2016-3403,
         CVE-2016-3404, CVE-2016-3405, CVE-2016-3406,
         CVE-2016-3407, CVE-2016-3408, CVE-2016-3409,
         CVE-2016-3410, CVE-2016-3411, CVE-2016-3412,
         CVE-2016-3413, CVE-2016-3414, CVE-2016-3415,
         CVE-2016-3999, CVE-2016-4019, CVE-2016-5721,
         CVE-2016-9924, CVE-2017-6813, CVE-2017-6821,
         CVE-2017-7288, CVE-2017-8783, CVE-2017-8802,
         CVE-2017-17703, CVE-2018-6882
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20180213
Toepassing   : Zimbra Zimbra Collaboration
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Dit kan leiden
  tot het uitvoeren van code onder de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  De makers van Zimbra Collaboration Server (ZCS) hebben een update
  uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de onderstaande
  link voor meer informatie:
  
  https://wiki.zimbra.com
   /index.php?title=Zimbra_Security_Advisories&diff=65096&oldid=prev

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoLYGiZzjw7WtN6KAQipYgv/cuKz2OfN76LmCpqYRQFq43EqfyByi8Rs
hpXxEGyiwocrvYoMXwxWKZmmKaGzD86jZB8JL6t2vDTqex4YzQaCPmcjMvVz91O2
YswBMpamFlWtAOVFgLeZbCzi8HDvFCuFCYY4FbTsRosn1H0WVvo8h5pK+XEUWoK5
CHcskaFSpqhU8HZoqemY2i5aGW+AH7KbCcnWyouYV9GsWL31rOfUdcFZVDa0M2O/
zNkapMgnMrkXyO8XyJPGeP2ll9RAvOvkUHULcoG2TzOmf9sR1legIPGx5N4ZkI9p
l3Y+gdVRWjnQhRGiQ7RQoyFoJlymxR7111ProPsu1fGjnYp9OTsb0cj9vrNU4xBY
NjtTvgPP7EC2OgtZ/jhHqnHH+5tw33PHu3vT/HYWOQDViNqyCxSvl7DKPLb7/BQh
R8gL/oz/yJGENIeI5D2hBJW5XaWJiovFmiFQdDYJlMpKXrDc2365FmisqMkUhYe9
eeeVTlL4qPlRcYDfkesAxaRdwwjzkiId
=Ses0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig