Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2018-0152
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-10219, CVE-2016-10317, CVE-2017-9216,
         CVE-2017-9612, CVE-2017-9726, CVE-2017-9727,
         CVE-2017-9739, CVE-2017-9835, CVE-2017-11714
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20180213
Toepassing   : Artiflex GPL Ghostscript
Versie(s)    : 
Platform(s)   : OpenSUSE 
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn meerdere Denial-of-Service-kwetsbaarheden verholpen in
  Ghostscript. De aanvaller kan deze aanval uitvoeren door de
  gebruiker malafide documenten te laten openen. 
  
  SUSE biedt beveiligingsupdates voor het ghostscript-pakket voor de
  Linux Enterprise-productversies Software Development Kit, Server en
  Desktop-versies 12 SP2 en SP3, en Server voor Raspberry Pi 12 SP2
  voor kwetsbaarheids-fixes. OpenSUSE Leap 42.3 bevat ook
  beveiligingsupdates voor ghostscript.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-02/msg00039.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 SP2 en SP3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-February
   /003717.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoLYOSZzjw7WtN6KAQhDyQv/ZduFbNwyfJKgUH4ntjijzJIywfo7gqRa
NnZu9qfwligagENDFwKWce0uYiC4G9Zf3ZeYB62XeXEOx9Kl1wZitwySpb/UEE77
bRwjhX/mSHerG+V0ImxN/UO+c7zgqkMtVBhXlid8a64y/tklwMICt/zI5u8k4h2i
LBN1i/0rliyvwLU1QbHizhNCyNLHUDWyg6cvKF+oZMbiTsP4NUge2IIEV9Q1QjoF
XpfegKnAoDwFmWZu6fyeCMKQa+bwyKew3AB5C3YZuyynkrR2zUCF1xQ2brONyLtK
vGTv2wPg7e46pOUeMQ1tjwWrUPOkvDSW/p8Vgb8cRBd4VyM5L8e1V1eQvqU1gDnZ
a+VSaEhSUdy1luivsPNYTkRPqyxmtw7vVQ4JCEEDLJeE+n025uDEd0Qpm+is5NWf
d4GVMK0qTYKmesqpH80DfFhgqlFXhTXmUIIqorHfgBI+Cczj60y+wpWZBpWsTYBP
LXu5LFf1e7JdcOyKhVpKx7rZJkMeeq0X
=Nffj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig