Meerdere kwetsbaarheden in Crucible

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in Crucible
Advisory ID   : NCSC-2018-0153
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-16861
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180213
Toepassing   : Atlassian Crucible
Versie(s)    : 4.5.2, 4.4.5
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Crucible waardoor een
  kwaadwillende op afstand de kwetsbaarheid mogelijk kan misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie.
  
  De kwaadwillende moet hiervoor wel toegang hebben op de webinterface
  
  Voor meer informatie:
  
  https://jira.atlassian.com/browse/FE-6991

Mogelijke oplossingen
  Een versie waarin deze kwetsbaarheid is opgelost is te vinden op de
  volgende link:
  
  https://www.atlassian.com/software/crucible/download

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoLYZyZzjw7WtN6KAQgWhwwAiDyGNwrc4fR+PY2zMHsHtlezwi3h8/Mr
tkuwst/0TIP4ta/KatvvwfClIx2PVt7z/qKrR2OIgoj9+ul5136cl1GCL4Ws2UDq
u+09iJ/R2yDkxom0D+OVNd5LbDZvZEuSAsME8PmJKbqElLMMyhDYx9Qd/np6HDkB
rLyb7drBVAJea5lUAuPwB/8XDtwddTqwFuYFCksl7VCE4aiRnQuwvPPyHztIIOvp
ctRvJPSy4rniKyeMgcMDmDX5o0zER8AJBGP981zvHBEJX1e4IPvlfWjoNPNSIiGo
GFKZ9nusZd4PuP3/l5n7gaiR5ubqCW3JWhj2of+jroxePLUTrsHYZxPvaFjY1iVm
6vmF0acbY8qtogNML+BxmSY4IuF8mlfBT+cHCxoLuH75fqYdTjwZ77QUVWUmEi/Q
vE5CK+5DVpar2zP3j2mibrrufvUhPWv5Ew8STeW5rT+Gtsqx/JyBmLKLXqNBDC3P
9uHxre5Hti397ECQMXiCpfUuVyC1brp2
=mFmo
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig