Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2018-0154
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0742, CVE-2018-0755, CVE-2018-0756,
         CVE-2018-0757, CVE-2018-0760, CVE-2018-0761,
         CVE-2018-0809, CVE-2018-0810, CVE-2018-0820,
         CVE-2018-0821, CVE-2018-0822, CVE-2018-0823,
         CVE-2018-0825, CVE-2018-0826, CVE-2018-0827,
         CVE-2018-0828, CVE-2018-0829, CVE-2018-0830,
         CVE-2018-0831, CVE-2018-0832, CVE-2018-0833,
         CVE-2018-0842, CVE-2018-0843, CVE-2018-0844,
         CVE-2018-0846, CVE-2018-0847, CVE-2018-0855
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180214
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich verschillende kwetsbaarheden in Microsoft Windows.
  Misbruik van de kwetsbaarheden kan leiden tot het omzeilen van een
  beveiligingsmaatregel, het verkrijgen van gevoelige gegevens, het
  verkrijgen van verhoogde rechten of het uitvoeren van code met
  gebruikersrechten. Hiertoe moet de gebruiker worden verleid om een
  malafide bestand of website te openen. Voor het verkrijgen van de
  verhoogde rechten zal een kwaadwillende code moeten uitvoeren op het
  kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoP1OCZzjw7WtN6KAQhqdwv6AvnHlY9nR/uoR52GXCkR5uA8IWJ7C+74
ezkpF2yH4zmUEwon4aUHj5edAqtdTuWRzr+lNADU08IY4P6OIXUNWUvtiCXtMhrG
9usKE7SNS1tEp0AiRlhjWpc71NhcV543vQhFCT2j4daUjnYBnq9dJPKBgjWALNKj
2nHTSCxsRbzu1PFDHO9q/tyPQL0WCsOEPcgAj1/0EPQ1FlOqDFMrLnJbyyF2v4aM
BGrNrjVd8bsi4rs7kpZdTALzepHTnzc3z+hvK2NCMJsisE3G7pVszZIzc/3oLPBm
PwbtrDsoggxiJy3n8O8SThqAYDQ58wCB3ktoTovxOCixLKAjKQulrKTEy+JQ3UcD
oNNTMc7ziTBTSxxnpW1wbKyaXzZbArSVvUNcAAZaPC1s+Uz6+X1aQHxHdlvsPEqe
XejxSEgikaFcT4/+QMKWWEvkkYi/kQo1MLwkK4GPqqUdfU0KC9GjXqsVAfGnPlgZ
hHB/CcjJIJyoQlKu8NoVypJq1dbAA6AD
=dVcx
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig