Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2018-0155
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0841, CVE-2018-0850, CVE-2018-0851,
         CVE-2018-0852, CVE-2018-0853, CVE-2018-0864,
         CVE-2018-0869
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180214
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Outlook
         Microsoft Project
         Microsoft Sharepoint
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er bevinden zich verschillende kwetsbaarheden in Microsoft
  Office-onderdelen waaronder Outlook, Project Server en SharePoint
  Enterprise Server. Misbruik daarvan kan leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code op afstand onder rechten van de gebruiker, tot het
  verkrijgen van gevoelige gegevens, het uitvoeren van code met
  gebruikersrechten of het uitvoeren van Cross-Site-Scripting (XSS).
  Hiertoe moet de gebruiker worden verleid om een malafide bestand te
  openen.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoP1UyZzjw7WtN6KAQhKrQv+LfyAeCv1Xv8FQYpTR4A+/qcDiYL8D6NH
X+v7lOQiPdBObglbONcvvlCth0TW1aAbp16dPS0/MxQY9DbyvAIOMSKtNy1+gdG9
CLna08OQURqIfvx1MunLQC05UC2oXI2jTW/qENbe7lhwdf0j7JKMyT4I21x8MIPd
fGsdIsbvq7LZ3IDG3d0gAoLDjoSa4Mq+fczigGNNo8H35gxXSWN7UGVbb2u2ePpz
uRWJ8UcUDTCcjejVF1wj8vy3/FAEI28Fp/D2FBByCNBAv+DBbL9MPAJB7U8Jpbur
6MxZVDRjzKMyUMjML2lUzpOORRVQo4FD8DEkxxMkweqTi2at7faeg3EJDuYKHOnM
MfuzhrVh0EI8Vbk6tQHRgc8fuCo4+IaCwGR8rNx4mHa5K70IMqn/Heab1mG9it+y
sD1CtL/xSsIjOruMqtboF+ReO6nFVmm+6qOV57/SE6fpFMlsvneAwkljZaWhGkKN
nay6RMN5PDZfng0Anv1svZTXPPIOT+xk
=wrvs
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig