Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2018-0156
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0763, CVE-2018-0771, CVE-2018-0834,
         CVE-2018-0835, CVE-2018-0836, CVE-2018-0837,
         CVE-2018-0838, CVE-2018-0839, CVE-2018-0840,
         CVE-2018-0856, CVE-2018-0857, CVE-2018-0859,
         CVE-2018-0860, CVE-2018-0861, CVE-2018-0866
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180214
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
         Microsoft Edge
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich verschillende kwetsbaarheden in de Microsoft
  Internet Explorer en Edge browsers en in de ChacraCore scripting
  engine, die mogelijk kunnen leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code op afstand onder rechten van de gebruiker of tot
  het verkrijgen van gevoelige gegevens. Hiertoe moet de gebruiker
  worden verleid om een malafide website te bezoeken of om een
  malafide bestand te openen. De kwetsbaarheden die mogelijk kunnen
  leiden tot toegang tot gevoelige gegevens betreffen Microsoft Edge.
  Tenslotte bevind zicht een kwetsbaarheid in Edge die het mogelijk
  maakt om de same-origin-policy-restrictions te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoP1ZSZzjw7WtN6KAQhyBQwAhLXmjDTnj/KHnuX9APdrm9HgqMZlSgKI
pitfy0/zDiQJryIn8c7ewK/jOCvC7cO+LaktOA2tCFe54ghXOfK0pla8tGdXq6OK
zGUaAZfXxEfWLluqzM8UcX6F7xMeGjrl3CULTa5lzXzItY1UmRdrznN/HZ8pIvhP
Z1iQ979s7/obFVAHfOy6trtv2ndS/POThpgpv0Zr2Baojuy7kMGW98SkHFMq9hMc
FKSk72XR/PHztXg3TPBBpIAmdUWA6jncJru3I2UT3S4O/kE3tWpp147Edfl6TjyE
/F9jYPouxSRVsXmxkClaxTSRv1VncgzHI8tBypLKOEiAURosqynmx1QWID+Rubod
VgIA7c7i0ZO7Sm2P957AQ2qMQo3fOK3fur/xv86CaJhFjFPeGMbASfxK9u/en/0R
hRJ17UKrzBX42ziXey84t/Atmv5CDYey2BFHA2PfL0ljr3vRtjH7t8i6B5f5K642
o1PC6hvz5b9bia5V+QyTO+OUHF2X1xJc
=ZYgh
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig