Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium
Advisory ID   : NCSC-2018-0165
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6056
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         
Uitgiftedatum  : 20180214
Toepassing   : Google Chrome
         Google Chromium
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Chrome en Chromium.
  Gedetailleerde informatie over het beveiligingslek wordt pas
  vrijgegeven als een groot aantal gebruikers de beveiligingsupdates
  heeft geïnstalleerd. De fabrikant beoordeelt de kwetsbaarheid als
  kritisch.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://chromereleases.googleblog.com/2018/02
   /stable-channel-update-for-desktop_13.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoRbmCZzjw7WtN6KAQg0bgwAiVbY+S7CHLDj3+1xdH4EsvA3tlmc7Vy4
nHtZo9ir80b+uwIuhcpWr67iWMEvjcI20aedHDb2wUj8LaVHBfoymxRJFHSSWaFh
DjtLWhZw1xHlWFKNY9QW6EnoalT2w4HFECxn0CvLQGC7oSnMh/VFmEWniwnEd5Hk
ZC9BQ7AvKBQCUkrx0+P0NT75E5DGcmpRU6/USO45JiB1DyKApfi0LB0WPulOqgb+
OoPg6h3NGegnnw4nFByiKLQetalOZdV4TFlVDT9xd6MdJqYMP4NgmxaXCmqShaXt
gto8/faVGsTRrRC0BuWi2oQF1YZ+ft+xoBespn0REAvfop0LKGmZSb09iR355Bl2
NtVrG7matrxBOI/xnbIkqK45ZlYT9ktL5hJu1wEuBHgrbp/bkkdHk8icaKIPB1gc
gvW+ZtrG99nhpedYBnKIxFSpuIW7WMDFEieMZEPDD+hUnRYvbfyOS37ndSBjY8uJ
KpqN8UEPxchF1kAYqYXKhMsRKtbDPqCa
=1DdF
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig