Kwetsbaarheden verholpen in Xen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2018-0166
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5715, CVE-2017-5753, CVE-2017-5754,
         CVE-2017-15595, CVE-2017-17563, CVE-2017-17564,
         CVE-2017-17565, CVE-2017-17566, CVE-2017-18030,
         CVE-2018-5683
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180214
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen in Xen. De
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-5753, CVE-2017-5715 en
  CVE-2017-5754 zijn beter bekend als Meltdown en Spectre. Deze zijn
  verder beschreven in de eerdere adviezen NCSC-2018-0009 en
  NCSC-2018-0010. Voor de overige kwetsbaarheden kan een
  geautoriseerde kwaadwillende op het Xen-guestsysteem op
  verschillende manieren een Denial-of-Service veroorzaken. 

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 SP3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20180438-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoRdEiZzjw7WtN6KAQjApAv/QsmqcODdzBkK9EfR3m7OomnBVPFHMMFY
XZ2QW+THou5kp9wihyEudke9tB8S1KihcqbCQxmkseIbg/CU/LEleGgspkh+FdjB
hYNp+qiWT8GNHoa/72Uu8rNmXXZ/acEDy5+kTbQRyPrWQbrg4GwgA+nirBJ3iYcr
rB0sgGLtde3KIw18gRb9MnfvCAVuGh5LknXcypmfsatQMr2kCUvL7mMtMJMVnq3K
5dF+L2gx/buYaPPPqJ+rin6IDwIwmAEe/mco5JC3wYIaaIQWFt3C2nMYp50DEkYK
Rm4tIgHL0oV/mEN9XKkQNFizg3QAYJPmrUfhPEL3+/q+HEOYDyD4LiTe+Zz3LNXO
MtU+AQ7v+OiknHhyJoj+Ol9Omcy9EIdvpqgTObModWZLuhAeI7wI1tzz37864CHT
1iOtMgr9Cb8lyYllq+b7GyYddFy/NQKpwka5OyG9wB8XmSk9RO588mjdLBctThiN
qwKxBz52j/P42kxwZJPHqQBQSlKo9TML
=pMi7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig