Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Bitbucket

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Bitbucket
Advisory ID   : NCSC-2018-0167
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-18038
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180214
Toepassing   : Atlassian Bitbucket (vroeger Stash)
Versie(s)    : < 5.6.0
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om de eerste regel
  van een willekeurig bestand uit te lezen door middel van path
  traversal.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates beschikbaar gesteld voor Bitbucket om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer
  informatie:
  
  https://jira.atlassian.com/browse/BSERV-10592

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWoRdcSZzjw7WtN6KAQh9qwv/cwKttLiIekfVXPhG54eue7tF71My39g1
qefu/bN6yVUxo592ug+EFUq0uYFR2BCVH8tN3UG9nrhSiX+Ngd/c/HynZ3ddxRNy
xPCpF7LRGNSY2O1s9QR05vFQL1QZGS48OL+KLLac24AR1kFOI+Cier3GbbzDADG2
CRS41ZfU54QW22PCCd8enPTQkMYgjhMEkkb22lsuGgMwrGH/aNUJC/sYG6PcK/mr
IvFT6rnFqJx5ahLLYqH4rbpowj+xyl1VxB5gR0M06IrJ5VWlOMzDcTJWy0tuSwz4
6eC3h+4L8XvRzMB8tmHov2dGYo6EAv3U4DZ/OuBP6o/IM92KM71+HWNyyztILFz9
rvFebfTH2nGc8ET4iHl03yP8dghtR+alWx31aRDlP40Vl6E+LWgMr8vKhUJxBIZD
q1jJcA5PlEk7d5v95AR7AvIzLBVpwQ0qRHEE5IEwc+6yLvtUvJoUJAB3UVKryAnw
RylouYSQPBD3tgmLHI3+JuW+S8o1NsOG
=rQzM
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig