Kwetsbaarheid verholpen in HP Integrated Lights Out (ILO)

HP heeft een kwetsbaarheid in de Integrated Lights out functionaliteit verholpen. Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende op afstand authenticatie omzeilen, willekeurige code uitvoeren of een Denial-of-Service veroorzaken.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in HP Integrated Lights Out
         (ILO)
Advisory ID   : NCSC-2018-0176
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-8979
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : HP Integrated Lights Out (ILO)
Versie(s)    : 2.29
Platform(s)   : 

Update
  Er is een Proof-of-Concept gepubliceerd waarin wordt aangetoond hoe
  de kwetsbaarheid misbruikt kan worden. Aan de inschaling van dit
  beveiligingsadvies verandert niets.

Samenvatting
  HP heeft een kwetsbaarheid in de Integrated Lights out
  functionaliteit verholpen. Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan
  een kwaadwillende op afstand authenticatie omzeilen, willekeurige
  code uitvoeren of een Denial-of-Service veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft een update beschikbaar gesteld. Zie voor meer informatie:
  
  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=hpesbhf03797en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW22jjSZzjw7WtN6KAQjuHwwAhSNl4uwAyX9M1MixdXdy//HWgHnId8o7
fjbeMKzQWg5XhrbYs2sEduwSzcmOfhTVOucJO9it+9scefuSiMrrsMAUPmb1TpQ6
5hoHZKlzrggspeoRbfro3k53madAVyNenZkGdwkloxBOSgVxPF+Op2yRkugVivzK
QqB8DKn0jXIjd9Msw9fUvWiFLSQSvA81PSToqvHE+/hZtuWhMV0nXmWiNC9E3bXk
a5jzrBRU+CZqYTBvWN5pXzfto+rRSUThyWpv19cMenHc1Y9V8YlTgVZ9/IuWa6C/
Os8Nh2YwDyffEln6CUHBan6OEdGcD9xAqKVwhefAvaqMILso9aklRBwWxoz+wpU2
eq138xcTp6ZxSbvpT0vKv0E+dQ526YmRj7q/obCLP10tkErOdis24tlJ2GjFEsmZ
wGNTgtelnUgoE1CyVVpOGmZ3bwxHrivA2eB3nS5liRMraRkg5Zy32Bh4cEV17qln
WAyy7gdiBbBt/XtdXPQFvZ6Awo4PxMsu
=Hzh4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig