Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2018-0247
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1323
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20180313
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         UNIX

Beschrijving
  Door een fout in de afhandeling van IIS/ISAPI webverzoeken kan een
  kwaadwillende toegang krijgen tot systeeminformatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Apache =-
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Meer
  informatie over deze update kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://tomcat.apache.org
   /security-jk.html#Fixed_in_Apache_Tomcat_JK_Connector_1.2.43

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWqfdsiZzjw7WtN6KAQguLQwAoNxdvMw9LBlcC4eNB6b4ZlnO1PZcUjLH
i8UoyoWImnhdK2kqZHlYjEKNu927z3tsT6viQVkreLlhw6/Z7N+Fy9Gu01MTZ3y9
uG3wM+PkqZ3Cladj2ocj3w2PjBgsN5QLjMTKWXVYesteORnQTOcwbBu1ZvEQlh2/
tYip4Y8N+O1ghW9dPWHVHTD1mOrA/WMK9lDaBVsKS53trLwPjux/N1o7lUZtap+q
olEnME3zcZS89bQSzTb7zB/ybjBrdjSpGAYkVMqOFWU0hxdOJqIe07an41axjtot
Jen4xZIl9JEAC35p6TquXIbYC8ndfPQMnIDyUSHWgI6m+/Tj8DzAVjxGde1o6A7I
W6V8s+3yj2R12mHk50YfZJi4V8ZdHHGPLlG7pKAlJUvEPhU6KlzrdM/VNLT40s1r
kAl/HWjXmm3hQwE3k7mzgmKTNz7xrRsuxm2u3/myU0bNZurcNMqIDmlfJUzY+sbm
4hkXnblMaLlPBW3BHXTpWlI5EdDdJJ95
=r6/8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig