Kwetsbaarheid in IBM Websphere Portal verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in IBM Websphere Portal verholpen 
Advisory ID   : NCSC-2018-0248
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-1741
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180313
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : 7.0, 8.0, 8.5, 9.0
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Linux
         Microsoft Windows
         UNIX

Beschrijving
  Door een kwetsbaarheid in IBM WebSphere Application Server kan een
  gebruiker op afstand toegang krijgen tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen voor
  Wepsphere Application Portal.
  
  Voor meer informatie zie:
  
  www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22012342

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWqfdwiZzjw7WtN6KAQjG0Qv/X7h3cp4fBi4/Cc61ISemOVImMcccYuog
cXrwOlLQnSDW057B9vxVZ0z+4q0JuElT66CTej2e9B1bUU946gbu7wAeuDDxaVbk
X/e713Yihx7vuRUfCl4Y4zCpKMhkW/xjsjPODl1FbJ67IVivJB1bADGXN++WD+IB
kfaJsGHynr0dSJMWP3cBs4FiHUo8N6nSszkcwlQtpEsDm3Fhe2mwveAzo/L0rxmR
aGoLsBtuEV6DWddwTreSCd4NY3BSH1XkdOiKz/468p7/A97q8M4WqS9UGvnS89sb
QzvcElmdKSW3dhOqvOUaViOFLWsAK6ppB2DmRsj/NgU+Hl20g2lUnTvk4Ok+emdL
/snQysOGYpzRZ1vJeJfaYBw/9lbNbxBnGTpIk58gjGmpt3lj672ERHxCC2Re1EQK
rEtcdNSxCuq5rnTKtMvKupoMFk14Ykr7qBkPt85v1dhMdtbPDQ0usmm53nh0fzf2
f4/1fqUijnwqltnVJ2CAbb9VOfVJYTdM
=qWxP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig