Red Hat verhelpt kwetsbaarheden in JBoss

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Red Hat verhelpt kwetsbaarheden in JBoss
Advisory ID   : NCSC-2018-0249
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2017-7561, CVE-2017-12174, CVE-2017-12196,
         CVE-2017-15089, CVE-2017-15095, CVE-2017-17485,
         CVE-2018-1048, CVE-2018-5968
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20180313
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : < 7.1.1
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor kwetsbaarheden in
  JBoss. De kwetsbaarheden zijn van de categorieen denial-of-dervice
  (DoS) en manipulatie van gegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0479
  
  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0480

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWqfkICZzjw7WtN6KAQjyCwv6AtUWOAlgI93ynUyRTKJFX5j1v/GF1X45
CHG1AQKCHYAwtryf8Gl6P7PGMvhDdDXd+zAu+e+9Ssa6xa8JEfL2jAiJk/GIbx9O
CJpW0RSSzsI+oagprdRRMbEMnjAetmxrD7itelG4BhctkNk6DbGT/fzLb7UyZo5K
K3GdVlcIVFRPwEtG/YijyLoMyd+/Le90K9ZezK8ESXvDKBMXykKun+1OUHrwO0iS
omvC1GetalAQOR6Ck/4M2/ovb04OdGi4TvQPJUfm/7NAUpk7EGGFGKi3YipVy6rG
QY0IaQx/JRveplmfjop9F/G/IW/EfskXne9jCTpnFe/meNPfVXTXyZD/bjHAVm+A
6bLcEDNm3n89M5I63AqcNyqC5CaWjMLXTg4w3j85a+npSu58v9yxJ8GOMRVTOjmN
NTM0wyrFrGUUBmA3aAOiAnLMDrGRmxh/689XCDldjolzmM/7Zx5XHl4ZSNqWO4zf
lqzI2XhKMa0H2KPa0Z3iLRsy0wz6dLZy
=Sfwf
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig