Kwetsbaarheden in Adobe Flash Player verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in Adobe Flash Player verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0256
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-4919, CVE-2018-4920
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180313
Toepassing   : Adobe Flash Player
Versie(s)    : <= 29.0.0.113
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Als gevolg van use-after-free en type-confusion kwetsbaarheden kan
  een aanvaller mogelijk willekeurige code uitvoeren met de rechten
  van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Flash Player. Meer informatie over deze updates vindt u
  op:
  
  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb18-05.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWqg8dyZzjw7WtN6KAQjzZQv9HYVgdESzAippkfr7Gsoq5/A3fA7D2UFN
dehhNMdPa0ywrSQo1Bi+Fie9+rsOUS0Xj39+md5jUJYga0x8ooFVhy/Cv1xUBF3M
J+dUPs6bMQ43scEcy0MhGm5a6im3m+AvHfhUj7c2o36ApLPrPeM/frUvh6bT+1W9
3bFJvkjypR6hyBUDL96lkTfIKfOpLA1+f9oUi4Oy0MrObRSoSWDgDI+uXbWYWAiX
7fP1fe8X7HVzBijZ+9rJLlgzU4hroleKsIsHdaOiSI/IVbxCBLWHF0wP2Wt9ynjt
tvlUgR9OXs3TN625Pg+cK9MQ6KPWtitAfpTOtSKgkxWVEHlTEXbLWl4dvl0cvmz5
h6x806/8W3wh+D1w8sw+FXOwbQfpg1Xo3uWcszQqweY37FW55erHIrz3PLD3Qzoo
xCsbAGsUOhoxOo3VAzrJGQrbCE7UkkIM1qbuJgGRbRxw/cJytMaFy8S85KFdNqeR
MOJ/izrWyPEUPn8D7NT8X7WknoyYko68
=/wgc
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig