Meerdere kwetsbaarheden verholpen in cURL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2018-0261
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1000120, CVE-2018-1000121, CVE-2018-1000122
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180517
Toepassing   : GNU cURL
         PHP php5-curl
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11. Voor meer informatie, zie Mogelijke
  oplossingen.

Beschrijving
  Debian heeft updates uitgebracht die kwetsbaarheden verhelpen in
  cURL. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in
  staat een Denial-of-Service (DoS) uit te voeren. Hiertoe moet het
  slachtoffer middels een kwetsbare versie van cURL een verbinding
  naar de kwaadwillende opzetten. Volgens dezelfde methode kan de
  kwaadwillende mogelijk ook een remote-code-execution met
  gebruikersrechten uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van cURL beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4136
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-03/msg00084.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-May
   /004059.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
   
  https://usn.ubuntu.com/3598-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWv0/UiZzjw7WtN6KAQhIAQwAlz6LIP6J69plqgJQbtqiGPchbZ0L18nX
kDJnGxYCz1KSNt/X10Z1l3Ipku0mMmM4xiwGQ/Gl2HECIMGHAjJ9XfO7r5yRwwIC
chKccSZkNROXXZ0sjL8+JEmP6dbOIFXsKLsi/J/P83/x6CIZdthi79XhrhFuc+Zj
/65BMs4n/tfWjxPxJZft6uJLuzYiYAon5CdReRXslZ10xDMpqrzRsipb2n19Ykai
MyQD3KqXjOmSzPAZqBRkysyIM89Qt/BsCnuDdo9UOGW6sId1TbFP7vcJAyS899NK
gIm2r+fEQDULoV1BuHUb6upx7gGHwppPqs1FUVlcuQ8z2ITf4JPBrnxe+rbGJErv
9rMiunhnEfeJbJ3oPqengWY1gEAz0vuaVvOrZE1KIJa7MzJ8UV9Zgh7JBrfY+/Rg
jw7jaqBTJD5gGg2jbLJRzOwJTEr71hNLsaLoxUnp/AY9vbGi02/a/+hbsYX7eS2J
jBv6V4VnLURPy2ATdeId3KNcP1637awM
=i4nX
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig