Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Drupal

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Drupal
Advisory ID   : NCSC-2018-0282
Versie     : 1.06
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-7600
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20180416
Toepassing   : Drupal CMS
Versie(s)    : <= 6.x
         < 7.58
         < 8.5.1
Platform(s)   : Debian Linux
         Fedora

Update
  Er zijn WAF rules beschikbaar om Drupal aanvallen te detecteren. Zie
  "mogelijke oplossingen" voor meer informatie. De inschaling van deze
  kwetsbaarheid blijft gelijk. 

Beschrijving
  Er is een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in Drupal core. Hierdoor is
  het mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om
  de gehele website te compromitteren. Een kwaadwillende zou
  bijvoorbeeld door middel van deze kwetsbaarheid toegang kunnen
  verkrijgen tot gevoelige informatie op het systeem of in de database
  waarvan het CMS gebruik maakt. 
  
  Drupal heeft deze kwetsbaarheid geclassificeerd als 'highly
  critical'. Inmiddels hebben we signalen ontvangen dat er actief
  misbruik gemaakt wordt van deze kwetsbaarheid. 

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Drupal hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Drupal 7 en 8 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over
  deze updates vindt u op:
  
  https://www.drupal.org/sa-core-2018-002
  
  Tevens hebben derden regels beschikbaar gesteld voor ModSecurity om
  de aanvallen op Drupal, die gebruikmaken van deze kwetsbaarheid, te
  detecteren. Deze WAF-regels zijn beschikbaar op:
  
  https://github.com/a2u/CVE-2018-7600/blob/master/ModSecurity.txt
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van drupal7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4156
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 26 Drupal 7:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-d8269e4262
  
  Fedora 26 Drupal 8:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-922cc2fbaa
  
  Fedora 27 Drupal 7:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-143886fdbd
  
  Fedora 27 Drupal 8:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-6e6d8c314b
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in drupal7. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.vuxml.org/freebsd
   /a9e466e8-4144-11e8-a292-00e04c1ea73d.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWtSWXyZzjw7WtN6KAQhsggwAm6OAyZ2GS2c1mELA2WaXjFIslMom9ry4
IXxqoweEgerwJz58+kcFG3hVdtP7VHSnkQ69Msps20GWNsLypI+rjM7xSJTuRCU1
Vm0L0tZAFyfE9UtEJZ3VcYcNWUnqTtgWAPUjpSqoAUdAF/Wsldekx2oSgjDQNPGb
+y5oYBWYE5W9NeBm/M6uDn418yQvTUF6Z2/Uf0t3xpUxSZDReDsfonV6lzsGyaza
VNj4u/YcrGsUI/BDXtPd4IDTMdOjkEWxph154g1EwdBfYSWYjI/uzYCrWGVFhZlD
mrJQJN5Gc6HZx3VMKRvrks4FXsCH6i+CJcdAiBfWy6NQW5/FFaLIwDowyhMcfAR4
QNq48+I6Rh+qYPoIv+tqnxSVMnXkS0nABXE1PubuMDI0EJUT1rfd++k3SbWzxieK
7SzWZcgamoTsPqMlAU4BhMmP4uUTNLpxFO8vPBhwXnrOm7pTtC13LdXVJovYk/L2
HORpN+phbMhspxFsxZlXzJ0Wc96eBAvA
=jTDu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig