Meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.11 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2018-0309
Versie     : 1.11
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-3738, CVE-2018-0733, CVE-2018-0739
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180810
Toepassing   : BlueCoat Director
         BlueCoat IntelligenceCenter
         BlueCoat PacketShaper 10000
         BlueCoat PacketShaper 1700
         BlueCoat PolicyCenter
         BlueCoat PacketShaper 2500
         BlueCoat PacketShaper 6500
         IBM Rational ClearCase
         IBM Rational ClearQuest
         OpenSSL
         Symantec (voorheen Bluecoat) ProxyAV
         Symantec (voorheen Bluecoat) ProxySG
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         FreeBSD
         IBM AIX
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpen voor
  IBM Rational ClearCase en IBM Rational ClearQuest. Zie de paragraaf
  'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan op afstand de kwetsbaarheden misbruiken om met
  malafide input mogelijk een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken
  of om de authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= AIX =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in AIX te
  verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-vulnerability-in-openssl-affects-aix-cve-2
   018-0739/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en
  Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4158
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4157
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 26:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /GFLOEWICGX6YZKDHXLLN67J6EYV4UAS5/
  
  Fedora 27:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /7RTNXPR33JHCRPLE5DTCH3PAOOUHAYXG/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /b7cff5a9-31cc-11e8-8f07-b499baebfeaf.html
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Rational ClearCase en
  IBM Rational ClearQuest. Meer informatie over deze updates vindt u
  op:
  
  IBM Rational ClearCase:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10717211
   
  IBM Rational ClearQuest:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10718373 
  
  -= OpenSSL =-
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.openssl.org/news/secadv/20180327.txt
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0739 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-04/msg00027.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0998
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2018-0739 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-April
   /003886.html
  
  -= Symantec Network Protection =-
  Symantec heeft een volledige lijst beschikbaar gesteld van de
  individuele producten uit het Symantec Network Protection pakket die
  kwetsbaar zijn met de daarbij behorende mogelijke oplossingen. Voor
  meer informatie zie:
  
  https://www.symantec.com/security-center
   /network-protection-security-advisories/SA166
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0739 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3611-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW213rCZzjw7WtN6KAQiP4wv+PnhaGVQpalHIzmMiT2VrjRKs0CdyPSVM
OwLihLy4GFsR3rirtz2MZdknKNAcndk0l9O3zd+QLL/FS5NkwaJuoKLL4x8Drwmh
QchvGf3CWxEDN0fE2VO2JVojKV8GlfDtl+vAoD2qyzuGYJQWUDCX6irGno3QFa/f
7qe5omChYQWQx5XNP5ZnEf1CC/D87iECptGpo1s6amLOtdjGYJbe0ST9bIr09kD5
bV3hfa5IzxZS+1XL4cvmRrSDB3EbUoLYxc7t21AeTLh5BfVmTzDMnPyW6V4l2nMq
c9Dh6ZGXOUqnDefu7r1JF7GiEAVwH8DU3+KeWmwHdPzl6Mped6t6auRx5EwzfMyT
Is+1eJgPN95WNOPG9FqFb8rVbKoRgz/OB5dqRniF8EW128c7cnZXYD6d3ZSzMkTa
IO+p3CvJFkdAAzUCZzASjAxr8IoD4QsxD3Sq9HO9w/ZdomsS8sbEOtkZUH28scCi
cJwiP66Tcjrksy2Rux3zDQMXmP9eVRqR
=A7Mv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig