Kwetsbaarheid in OpenSSL ontdekt

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in OpenSSL ontdekt
Advisory ID   : NCSC-2018-0369
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-0737
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180704
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : AIX
         FreeBSD
         Ubuntu

Update
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid in OpenSSL ontdekt waarbij het mogelijk is
  om de private key te reconstrueren of te herstellen.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft een patch beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.openssl.org/news/secadv/20180416.txt
  
  -= AIX =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-vulnerability-in-openssl-affects-aix-cve-2
   018-0737-security-bulletin/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /8f353420-4197-11e8-8777-b499baebfeaf.html
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3692-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWz0BCyZzjw7WtN6KAQiOegv6AvK7gYUVK0MHCljnqFK6sysm8RkehSPa
5gupDh0EQKg69XNX5l3AWF3LRFMxuVystqRT2oeqvbPNRidSo5GvRQniBrUxt/bO
eZsLADiIx6EgGotcBkInLzlKuCrb86IEEXmKtAxgkKEN53YPSwesyqeAIr5B1LFo
L9tago7BUjCdXNeY/md95/a5f3GbnWZ+LQSZt99+JRcCNJ6+rP+jSzZEA0o3E0dv
999AwErcX06LgVf2VIhqQgKIVoM0ieHu9jWa4b8sczlpYJYAH18D9f3d3BIotvCO
taxcpiSIQuVyDDV/X9bDd+uxNv+Vbk3oK+/D4E2Q15yO6TwTJ/wM2jN1walBGsdn
V4gIR4q+Z6Rp6mPHmbBQzaqVTVu1FKZnuayYvgdOh4hsOAWWCFcPdW5fQ5omKonO
hNXGdCDOZ+AjUYpz04xf0Gam5JgsXfH5W6f+tu9cfyWzSRcLT8xwi/OVSW+FZ8bX
p3/R2yw08rXzD4zb3Ux+NcTlOQ5yuFQh
=G5RY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig