Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL 
Advisory ID   : NCSC-2018-0369
Versie     : 1.07
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-0737
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20181005
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         FreeBSD
         IBM AIX
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Er zijn updates uitgegeven voor SUSE Linux Enterprise Server 12 en
  15 en openSUSE Leap 15.0 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie de
  paragraaf "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid in OpenSSL ontdekt waarbij het mogelijk is
  om de private key te reconstrueren of te herstellen.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft een patch beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://www.openssl.org/news/secadv/20180416.txt
  
  -= AIX =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-vulnerability-in-openssl-affects-aix-cve-2
   018-0737-security-bulletin/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1449-1
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /8f353420-4197-11e8-8777-b499baebfeaf.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en 15. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-09/msg00187.html
  
  15:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00017.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182486-1/
  
  12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182492-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182928-1/
  
  15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182965-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3692-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW7d8xCZzjw7WtN6KAQi/Ywv/TpYmgkeQa37BC9QDJevi+2o6d7Orz1ZQ
EBF4gfh8fDGm5v5b+J8vtEbD3Nm3TsY/Aaq06KN8hP2d0I/Jm2XZKHqT7x5GThaM
xW1alGCjbVBdbAeu0zA6ZPk6yeX5MNh8iFJQqIG56Y2Osbj+g0ukxvg2IYIMpQBl
GNABL/imzSmP9HzNQ6JQ1isE3MUUw+pyT3JYME6c+ewppUry7Z1RkTuADUD4duku
+KxHoG0qJDvz3jX8un0TyVpyUY51WA+cC6tXvgjjUkzcyDlP0s3C2krXmy02leY0
rZ+aK6OH3iaJE2SB1QLsxVrn1gXOJf+8y31fGwLD908dvhbIks/Dk0tv/8SVcKU7
/mHmjCUTX6RqBT2efwajQDMItWTxbivHMysghwrr4kbuHahw+aaoVgbDKlKHk9To
FBQO+OFIua7EcaUPTXqoEmlisq3kNvX159SivnbnOiJIPSJLQtgY2XSi5gjq68TP
CCwCWvcsr3itDrzTwsBRf8yPSOJXvn3I
=VF7l
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig