Kwetsbaarheden in Oracle Java SE en OpenJDK verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.16 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Oracle Java SE en OpenJDK verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0372
Versie     : 1.16
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-2783, CVE-2018-2790, CVE-2018-2794,
         CVE-2018-2795, CVE-2018-2796, CVE-2018-2797,
         CVE-2018-2798, CVE-2018-2799, CVE-2018-2800,
         CVE-2018-2811, CVE-2018-2814, CVE-2018-2815,
         CVE-2018-2825, CVE-2018-2826
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180622
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         IBM WebSphere Application Server
         McAfee ePolicy Orchestrator
         Oracle Java
         Oracle Java Plug-In (alle browsers)
         Oracle Java Virtual Machine
         Oracle Java Web Start
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    : 
Platform(s)   : AIX
         CentOS
         Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor Ubuntu 14.04 LTS. 
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2015-0899 te verhelpen voor WebSphere Application
  Server.
  
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van april 2018
  diverse kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten die
  gebruik maken van Oracle Java SE. De hoogste CVSSv3 score in de
  lijst is 8.3 en heeft geen effect op servers die alleen vertrouwde
  code uitvoeren. U kunt een overzicht van alle kwetsbaarheden vinden
  op de website van Oracle.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor
  meer informatie:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2018-3678067.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-May
   /022868.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en
  Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  Debian 8.0, OpenJDK 7:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4225
  
  Debian 9.0, OpenJDK 8:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4185
  
  -= F5 =-
  F5 heeft vastgesteld dat BIG-IP producten met de versies 11.2.1 -
  11.6.3, 12.1.0 - 12.1.3 en 13.0.0 - 13.1.0 kwetsbaar zijn voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2783. Er zijn op dit moment geen
  oplossingen beschikbaar. Als mitigerende maatregel adviseert F5 om
  toegang te beperken tot veilige netwerken en vertrouwde gebruikers.
  Meer informatie over dit advies vindt u op:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K15217245
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /5SMITJB6PL3LRKSMETMTK43MC5VJSBNG/
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  WebSphere, WebSphere Application Server en IBM Java SDK voor AIX.
  Zie voor meer informatie:
  
  WebSphere:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22016282
  
  CVE-2015-0899, WebSphere Application Server: 
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22015348
  
  IBM Java SDK voor AIX:
  (CVE-2018-2783, CVE-2018-2790, CVE-2018-2794, CVE-2018-2795,
  CVE-2018-2796, CVE-2018-2797, CVE-2018-2798, CVE-2018-2799,
  CVE-2018-2800)
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-a
   ffect-aix-3/
  
  -= McAfee =-
  McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie voor meer informatie:
  
  https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10234
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 voor OpenJDK
  1.7.0 en 1.8.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of
  de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  1.7.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00096.html
  
  1.8.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00099.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6, Oracle Java 1.6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1203
  
  Red Hat 6, Oracle Java 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1206
  
  Red Hat 6, Oracle Java 1.8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1202
  
  Red Hat 6, OpenJDK 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1270
  
  Red Hat 6, OpenJDK 1.8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1188
  
  Red Hat 7, Oracle Java 1.6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1205
  
  Red Hat 7, Oracle Java 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1201
  
  Red Hat 7, Oracle Java 1.8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1204
  
  Red Hat 7, OpenJDK 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1278
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden voor
  OpenJDK 1.7 en OpenJDK 1.8 te verhelpen in SUSE Linux Enterprise
  Server 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, OpenJDK 1.7:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181692-1/
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, OpenJDK 1.8:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181690-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  16.04 LTS en 17.10:
  https://usn.ubuntu.com/3644-1/
  
  14.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/3691-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyz55SZzjw7WtN6KAQiLiAv/Zon86IBllwauQoOAUQot8KuL7aloLg5c
oE6Q6spEKoDnPbf2ySRcfOShpfPpqeSFsga57Yf3hyDrULggSraXVhO/dsCQGFbB
/8pgmCWeTcv3+UCff0W7FVqx2RV1N4+8+rCskjwjPSmuJ+OfKCfGU2PP61Z7hiSZ
gYPp1cB4nOXSugqdbB6HpCJLFWiSZUkSgyC6c2OiTpsLh3dUX4zfvyDB5WEIuGRQ
e4+yhi9CeEX+YSmnumiut9nX61pQ1JqQSfeMlm210R5XynJMZi3TcQ/2W+Z+7Z5N
ORBmZTg8zyLG7jNUzvYwwveYB9FvSIavSv+wAAOBhjjWcpEznzRNXrZ1V/5Z7MQp
H9cEB+OW3MMh+dnF3ZDvTTKzxbc2Jwl3xAAJsI+4b8oemuuAsSM141cbfFzm2gL4
4m2KO0GQXgJI1XCNsN58RpR0SEJ9ptb9XOnJCCTBWV+tTcr1qlPf3dJwkqQQ9NYz
F1q1xUfp5NIHmgiNSMDW9iTwY4SVNdQz
=i6Zq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig