Kwetsbaarheden in Oracle Java SE en OpenJDK verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.23 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in Oracle Java SE en OpenJDK verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0372
Versie     : 1.23
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-2783, CVE-2018-2790, CVE-2018-2794,
         CVE-2018-2795, CVE-2018-2796, CVE-2018-2797,
         CVE-2018-2798, CVE-2018-2799, CVE-2018-2800,
         CVE-2018-2811, CVE-2018-2814, CVE-2018-2815,
         CVE-2018-2825, CVE-2018-2826
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180914
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         IBM DB2
         IBM Websphere MQ
         IBM Rational ClearCase
         IBM Rational ClearQuest
         IBM Security Access Manager (Tivoli)
         IBM Tivoli Enterprise Monitoring
         IBM WebSphere Application Server
         McAfee ePolicy Orchestrator
         Oracle Java
         Oracle Java Plug-In (alle browsers)
         Oracle Java Virtual Machine
         Oracle Java Web Start
         Oracle OpenJDK
         Red Hat Network Satellite Server
         Red Hat Network Satellite Server
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         Fedora
         IBM
         OpenSUSE
         Oracle 
         Red Hat
         SUSE
         Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID kenmerken CVE-2018-2825 en CVE-2018-2826 te verhelpen in
  Ubuntu 18.04 LTS.Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van april 2018
  diverse kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten die
  gebruik maken van Oracle Java SE en OpenJDK. De hoogste CVSSv3 score
  in de lijst is 8.3 en heeft geen effect op servers die alleen
  vertrouwde code uitvoeren. U kunt een overzicht van alle
  kwetsbaarheden vinden op de website van Oracle.

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor
  meer informatie:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuapr2018-3678067.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-May
   /022868.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en
  Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  Debian 8.0, OpenJDK 7:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4225
  
  Debian 9.0, OpenJDK 8:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4185
  
  -= F5 =-
  F5 heeft vastgesteld dat BIG-IP producten met de versies 11.2.1 -
  11.6.3, 12.1.0 - 12.1.3 en 13.0.0 - 13.1.0 kwetsbaar zijn voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2783. Er zijn op dit moment geen
  oplossingen beschikbaar. Als mitigerende maatregel adviseert F5 om
  toegang te beperken tot veilige netwerken en vertrouwde gebruikers.
  Meer informatie over dit advies vindt u op:
  
  https://support.f5.com/csp/article/K15217245
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /5SMITJB6PL3LRKSMETMTK43MC5VJSBNG/
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  DB2, WebSphere, WebSphere Application Server en IBM Java SDK voor
  AIX. Zie voor meer informatie:
  
  DB2:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10713455
  
  WebSphere:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22016282
  
  CVE-2015-0899, WebSphere Application Server: 
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22015348
  
  IBM Java SDK voor AIX:
  (CVE-2018-2783, CVE-2018-2790, CVE-2018-2794, CVE-2018-2795,
  CVE-2018-2796, CVE-2018-2797, CVE-2018-2798, CVE-2018-2799,
  CVE-2018-2800)
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-a
   ffect-aix-3/
  
  IBM Tivoli Monitoring:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-a
   ffect-ibm-tivoli-monitoring-5/
  
  IBM Security Access Manager:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10719063
  
  CVE-2015-0899, IBM Rational ClearCase, IBM Rational ClearQuest:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10716909
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10717009
  
  IBM MQ, Websphere MQ:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runti
   me-affect-ibm-mq-3/
  
  -= McAfee =-
  McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie voor meer informatie:
  
  https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10234
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 voor OpenJDK
  1.7.0 en 1.8.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of
  de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  1.7.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00096.html
  
  1.8.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00099.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en Satellite. Voor Satellite zijn alleen de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2783, CVE-2018-2790,
  CVE-2018-2794, CVE-2018-2795, CVE-2018-2796, CVE-2018-2797,
  CVE-2018-2798, CVE-2018-2799 en CVE-2018-2800 verholpen.
  
  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6, Oracle Java 1.6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1203
  
  Red Hat 6, Oracle Java 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1206
  
  Red Hat 6, Oracle Java 1.8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1202
  
  Red Hat 6, OpenJDK 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1270
  
  Red Hat 6, OpenJDK 1.8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1188
  
  Red Hat 7, Oracle Java 1.6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1205
  
  Red Hat 7, Oracle Java 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1201
  
  Red Hat 7, Oracle Java 1.8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1204
  
  Red Hat 7, OpenJDK 1.7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1278
  
  java-1.7.1-ibm voor Red Hat Satellite
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1974
  
  java-1.8.0-ibm voor Red Hat Satellite
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1975
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden voor
  OpenJDK 1.7 en OpenJDK 1.8 te verhelpen in SUSE Linux Enterprise
  Server 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, OpenJDK 1.7:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181692-1/
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, OpenJDK 1.8:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181690-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor Ubuntu
  18.04 zijn de kwetsbaarheden met CVE-ID kenmerken CVE-2018-2825 en
  CVE-2018-2826. U kunt de aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  14.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/3691-1/
  
  16.04 LTS en 17.10:
  https://usn.ubuntu.com/3644-1/
  
  18.04 LTS
  https://usn.ubuntu.com/3747-2/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW5uANSZzjw7WtN6KAQhLiwv9G1UrmQ505b8bHipinWNwqWC37JV/rg1H
8IsUdrkDUxuAGfwY76DV3s7snOfxi+lE7zuFHdmpMQ8PT0ZT8OMnQBAsKY9p1hxf
EsCB51eCgc8X9u+dhlIoRnN8NQFGpRHPKQLi81mAMzUj76YiDtU+BsgYqb9erB4V
V0nQW6jgIb9Zuk273MrJpJ9o2fAhfjSvlTIX1sSApwkjB+Hh83FOw2OWBpBLvMt5
Hytq9XIz9QlNKF21rGA2DbHKpF/WxTrKqjVm1AJjT91EbzAkrZ6SRLN+x4gUFnjR
nnUzE0FEiL2ZvoHtsEEcU8cL7FyiLwzOSHbJy5dH7IxPOWwwdRyHhi5cGHLCNNW0
+pqObHaGPcMyFa47mf8gN/daL+fE7HnCBnB6Wz8Uu/vhveN4SjbtovR9R7cxEnzP
G07o5DIvwVUNJcDB7VG36T/7Xs+t0nU/Q0S7BCPKDVSIeOZ4IHX7V98cp1fdSit3
idx2Ow+C7cXMu7JwwKR1ugLtV9Ss9ZPT
=q5NH
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig