Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibreOffice

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibreOffice
Advisory ID   : NCSC-2018-0393
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-10119, CVE-2018-10120
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180517
Toepassing   : LibreOffice
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor LibreOffice. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of om willekeurige code uit te
  voeren door de gebruiker een malafide document te laten openen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van LibreOffice beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4178
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-05/msg00046.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181296-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWv2XdCZzjw7WtN6KAQj8TAv/SUrXYm16EbblApwKCjgIzyl9Goq/KZ2z
7Gyu/Z0tA71EZr/u2AxQHQbQqPDqxQX843B80YlXhz0Pf3FNK3gwqPlNhvrVPBRG
KNA/NSqRALnLiE1Rrwm5SMcsSXvTZGxNvCNHd5BAa3t8JauGse1/uKy/DNzNbWZF
rEzBO+EVu2cGbKbaCuuz/lU3gKG880i+MD4GN3Jr+V0BBoLdb0ImfwjyFv5LQI94
9rJbHBw17frHFiT0wm0RKvkFl5DQnz3DnFGJ2XgkpCNqJNqVMHvrBVODy0gWFAbZ
dMAXOSXpyK2EaN/zHT1Lc4INxefmGMdqKXc9/kFASrCfmdCIiYmyxS5XX3RFxIsF
wyy5m91Cp3ioonOIZOjqpygGLPw/RoQ8mC0hmpCiiUPg7u3vNS367uNybspXFEI2
tfE6sKdhNxs7pSd8246KahQCR/3YLaxHpiggH1njeVMPooAUxIVdGBhZBjijTifO
yiicbhfudyjNKGE/YTk/k8rwfVUfadsK
=0W+K
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig