Kwetsbaarheid in Ghostscript verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in Ghostscript verholpen
Advisory ID   : NCSC-2018-0416
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10194
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181016
Toepassing   : Ghostscript
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian 
         Fedora
         RedHat Desktop
         RedHat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu 

Update
  RedHat heeft updates beschikbaar gesteld voor Ghostscript. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken of om willekeurige code uit
  te voeren met de rechten van de ingelogde gebruiker. Om deze
  kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende een gebruiker
  bewegen een malafide bestand te openen op het kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Ghostscript beschikbaar gesteld voor Debian
  7.0 LTS (Wheezy)om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-10194
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/ghostscript-9.22-4.fc27
  
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-8359498f3c
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-05
   /msg00086.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2918
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11-SP4 en 12-SP4. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE 11:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-May
   /004073.html
  
  SUSE 12:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-May
   /004063.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3636-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW8X4eSZzjw7WtN6KAQiEqwwApff6OuP5T0vzxeesAe6zc1ky+mUw2CSc
FZfeUGBBIAYNaYSt3BIvRzdPMmQmUZHtQrgsqjyHzUWXj0/++wrPBGriYUNzwdza
4buoy/IXjyI4Wm9j6OwBc411RnRb2J3LXeDNLHo07WvzvJnmg+J0Q0IvGM/BS3lK
OSNrrnFWfjchIq5XbFdaqPXG6msHL7OC+EwmzkBodgy0CGswi6ekeK0tUtOAY6MN
L4EFAONaMJctciAsPgemhSKSDIh7AzSF6GVZ5opBX5Aca7O1chBt62QKkt8PM6R4
7ejq99lIGuvgCR/tVw/0vZ22L+4+rpEvMJ/Neh4bY8wHP6xnjTFwVne7v/jtxrOG
5xqxZSXF+yJ0VHp1OwdEvrV8o8rKeGcRA35W12alMAVlHISlOQn4WRHVWJRUGwnc
7gIxZ+NzFCRFLPMY9HS5TDv2r51M2aPLjlQVtn3q7dBsfi30wIp3QJrEtNOsBHAZ
x5nO7+HeMv/rZnaVErlCwj7N6A8UxVn/
=aVF+
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig