Kwetsbaarheid ontdekt in OpenOffice/LibreOffice

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in OpenOffice/LibreOffice
Advisory ID   : NCSC-2018-0420
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10583
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : OpenOffice
         LibreOffice
Versie(s)    : alle versies
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in OpenOffice en LibreOffice die een
  kwaadwillende op afstand mogelijk in staat stelt een
  NTLM-password-hash te achterhalen. Hiertoe moet de kwaadwillende een
  gebruiker bewegen met OpenOffice of LibreOffice een malafide
  ODT-document te openen.
  
  Deze aanval is te mitigeren door SMB verkeer van het locale netwerk
  naar buiten tegen te houden.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08
   /msg00083.html
  
  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08
   /msg00082.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van
  de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 12:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-August
   /004494.html
  
  SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183683-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZnyZzjw7WtN6KAQi/vwv/XwfugGVi3OqLHXLhfajJBRCD5U5cWDY1
VxlITocGlGtUiWsykIlTOiwZawAFAC+fhyCtECsCCPppMlpEUNchTL8hXtC94FqM
no9a8WEBNP/P7YU4Zwm1Bey5pQucr+AbW+FQXWpzdSY5Zgs4dzt65X9tFsKqDp5p
cns34Uj8ZFmv1eM+U3YlA5yRs5GOe3jrBAM+VXDbKB0J6OvYa4B80mPeiS+GzD/b
eWtax53usaIYaQt4QdwAuKuNWXgMGEg/rb9dviH8ujUm/Cot2juooyLZxWwtoDgH
7mtvngEQ8By4uoqTOWEl0L2wXG0iobtKxvXLzgGvLkkSJS9ynv9RJpqg3Gdni2M6
Y3zSegZ1MhyGMaP4aUYIlFATiNZxF2xN/ygnoJfp4fFHNNYPt+BUfcs6yg7sop9g
80i0W4jnU2+L3HVP0NvDnjqT0L57jFDDo+Fp1E9d2WNq5gdtOOooNXOk/8/F52QB
t5FBRztd5StHMosbXY5yO/T0+HHmcEBN
=7Tts
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig