Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-0452
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-5754, CVE-2017-7645, CVE-2017-8824,
         CVE-2017-13166, CVE-2017-18017, CVE-2017-1000410,
         CVE-2018-8897
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20180511
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Red Hat heeft updates uitgebracht die kwetsbaarheden in de kernel
  verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  verhoogde gebruikersrechten (root) te verkrijgen en een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  CVE-2017-1000410, CVE-2017-13166, CVE-2017-18017, CVE-2017-5754,
  CVE-2017-7645, CVE-2017-8824, CVE-2018-8897:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1319
  
  CVE-2017-5754, CVE-2018-8897:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1349
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1346
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1350
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1351
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  https://www.linux.org/threads
   /centos-announce-cesa-2018-1319-important-centos-6-kernel-securit
   y-update.17721/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWvWl6iZzjw7WtN6KAQj1Ogv/T+0sxlNxKFJF98tGW7whxyPHbcWPJoGZ
+YeOjyoTogJPC95yEp0+yM2OYep2JQOV6lfj+VpO02cB8R2nB9keQHIxpi+LMIpA
JF2cQq+9FDzwaRZ1AmjU35VtVaVjf37oqKGcaaJC/ZPKTJCrqsvoLwxJMeU6EXN0
F39WSt6ec3uEbXf2S+OkxX9jBjuhSq8jDK1hqjsfIF2HTDSvkj/5/PEeTzhlggGO
0RG6qA8+AxBvDq5/UQvd3rUK5XnO4aktN0ceo8y2SLLDa0TaCA4K0fusPxevw179
KZ7pa4WgNYqxDFtbffmKCXSiY5D85eURTFVUb/0FEmoshFhu7BOBA9Iem3F6BtSM
FWnbb7Sr7vQri7zVjgqqru6mg/G3iMvOgy9j26ksL8fhnIGTIDoJwYZ40mwKhJ5R
DCVu9UT0UiR+NXyY297WfxwH0JzyMcON+7sMrSzEbYEp1SMRkXLHZx33TUk3cJFE
Yz+Zxgy7OdcJgMU21ghLPm3ZS+3TPSkF
=l6vz
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig