Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Firefox
Advisory ID   : NCSC-2018-0455
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5150, CVE-2018-5151, CVE-2018-5152,
         CVE-2018-5153, CVE-2018-5154, CVE-2018-5155,
         CVE-2018-5157, CVE-2018-5158, CVE-2018-5159,
         CVE-2018-5160, CVE-2018-5163, CVE-2018-5164,
         CVE-2018-5165, CVE-2018-5166, CVE-2018-5167,
         CVE-2018-5168, CVE-2018-5169, CVE-2018-5172,
         CVE-2018-5173, CVE-2018-5174, CVE-2018-5175,
         CVE-2018-5176, CVE-2018-5177, CVE-2018-5178,
         CVE-2018-5180, CVE-2018-5181, CVE-2018-5182,
         CVE-2018-5183
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20180516
Toepassing   : Mozilla Firefox
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Fedora
         Oracle Linux
         Red Hat
         SUSE

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-5150, CVE-2018-5154, CVE-2018-5155, CVE-2018-5157,
  CVE-2018-5158, CVE-2018-5159, CVE-2018-5168, CVE-2018-5178 en
  CVE-2018-5183 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft Firefox 60 en Firefox 52.8 ESR uitgebracht waarin
  meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen. De ontwikkelaars van Mozilla
  beschouwen de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-5150 en
  CVE-2018-5151 als kritisch. Zij verwachten dat een kwaadwillende
  mogelijk in staat wordt gesteld om willekeurige code uit te voeren. 
  
  De andere kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
  om gegevens te manipuleren, het omzeilen van
  beveiligingsmaatregelen, het verkrijgen van gevoelige informatie of
  het uitvoeren van een Denial-of-Service (DoS).

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 60 en Firefox 52.8 ESR uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versies van Firefox
  installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox of door
  deze te downloaden vanaf de volgende lokatie:
  
  http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en
  Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/firefox-esr
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Fedora 28. U kunt deze updates installeren met behulp
  van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates
  en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-f00e9aa912
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Oracle Linux 6 en 7. U kunt de updates downloaden van
  de website van Oracle. Voor meer informatie, zie:
  
  Oracle Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-1414.html
  
  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-1415.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-5150, CVE-2018-5154, CVE-2018-5155, CVE-2018-5157,
  CVE-2018-5158, CVE-2018-5159, CVE-2018-5168, CVE-2018-5178 en
  CVE-2018-5183 voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1414
  
  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1415
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE OpenLeap 42.3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-05
   /msg00017.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3645-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWvwXbSZzjw7WtN6KAQjEkQv/aIuH1fav9pi4TECFKAJ+z3IgOSdy8rr2
91nYp0svgiSpMiT5Z2itVcvqlmEebPU5wDoL1lxrkDUCIIqX9SLLlrJsIuf4lqDB
OMRD8CC6TEI9lLhjMoyj6x0mJKqcLjah3ieSMuYPhnZf2V+rOAf0mRr/ubl6boXg
HeGvIOzd/WiWgPkJXCLWZYvmZQn7zXQRs/ShJKIQoEcg8PX6RdZjddOb8pAIf3uF
Vkdy4NwMGtC/JkeZjYsWOFEfLxdGqPv1N+fAzk6AXfHWXVN5+gFbOPsdqxqy04/8
ia8c2HeF3BYi9h0CnXrNB7u6RFj5MiUcErMHLlQdsIkrhcFnjejV9+kYKDfqrRm6
ePsxIUkSOcLn2GsJbdHg7bjDto+2FRrN0zQmEtGldg0E3D2nL30ENukrnl/KLR0N
/1QjYe7iu3qQSXSMZ7r3gYzzyFyDKgs06Qq8NS8UXxe1Y/VbCFyuZPkL+H3to0H0
tijoa/Oo1QWvHJRjeKA4Sw+XEcZwyXIM
=t67F
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig