Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Atlassian Jira

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Atlassian Jira
Advisory ID   : NCSC-2018-0466
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-18100, CVE-2018-5230
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20180515
Toepassing   : Atlassian JIRA
Versie(s)    : 7.4.4
         < 7.6.6
         7.7.0 < 7.7.4
         7.8.0 < 7.8.4
         7.9.0 < 7.9.2
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken voor
  het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval. Een
  dergelijke aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige
  scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de updates downloaden van de website van
  Atlassian. Voor meer informatie, zie:
  
  CVE-2017-18100:
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-67106
  
  CVE-2018-5230:
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-67289

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWvqphiZzjw7WtN6KAQhQOAv+M1OY37A/6fZEUq8qNbFsAZBihfCHIDWy
H+ZHJTj4ld/UyZHq3pEoZbfuBmEJoRPs0CRe9lbWsIBUoY/A43yKI+q8HOm/OqPx
d1gK1XYqPCS/AM4K/C5RDvNhpL6U9uDB7DXBNwFtgSa70JFhWff7mfFlUjLX/NFZ
qxhApetvU8kwKjUjasm/sIIldyYjCM/fE65mOO2hKD99Yx3nvmJhlqr0ToRGrnjm
7s6zvEp9wEdDsFi/xys1CCRlsuM3vD7pjqSGkI9PrM7aLuHXrBSUj2NTh2RTrE93
r85EPvDrFUT4LwihlyarRyUvul7hh6v/Mbqr/CWhAR6GA1U1AAEo/zLBa1R04Bu3
xnadT95rsN4YK6glQWcI53FgrL47goM2Bf8TAFtR99bwBCqSAc/0ohNH52U/A+pd
uK7xProYCtIdXPuigkmqBSSJ6mmQAGwjEmdJEuRdCmVAU0R0TvoRDKXMBsOuKpib
1fyMl4TdXdnCCw7XIQ+QkThZbVKgJeTL
=KjGV
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig