Kwetsbaarheid verholpen in VMware NSX

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in VMware NSX
Advisory ID   : NCSC-2018-0473
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6961
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180516
Toepassing   : VMware NSX SD-WAN Edge
Versie(s)    : 3.x
         2.x
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er bevindt zich een command-injection-kwetsbaarheid in VMware NSX
  SD-WAN Edge by VeloCloud. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code op afstand
  uit te voeren op een kwetsbaar systeem middels de lokale
  webinterface. Deze lokale webinterface-service is standaard
  uitgeschakeld.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de updates downloaden van de website van VMware. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0011.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWvwTWyZzjw7WtN6KAQiRYgwAiWr0P+9rwTSOKgojBbuzzJvtSudg8eZV
mAu48J/Wf9cHKLaZzKxGWoYB6k3zrh9i3jfmuJiFYjc9JTtSzOhkquBT1FmlI4GF
6SdUYXWIs7XY0mad1d/Ko0GhE+Bmkuatldv/mne1xZqawDajThYnUswj8A7PQ4wJ
fHoL639fnWMAiDLr1ZRA56svyJZ6UoJYKm8/NQl/WuuoCaFEG6sxyEqb8LtF6vWR
bKRCRpvIlfU62jUp117XcJrDk4jhMol5/WcvPeqTsyCK/IL3Ms8uYZ5yHXoSD/sg
0XHLKYlfH4X7dlgMgbSLWQ35z4VnWqLfd6+POMCuN7y74i4v9iIac8JqHlNOY5E+
Kwk2lSpCg/kPUBew9Dl5gJh8EsvZcsaqgMRoLtIa+ZFRD2j36gXADCMExpMTYf5Z
DIDtGmvDACV8DHjbXS8cLhnLuiQqPfxoV/AM54aoTdZQdtQetsY2UT5J3rLX1PJt
QubWo1EIx702optpZ7VWcMMuGwdcQEhL
=XCfy
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig