Kwetsbaarheid verholpen in Citrix Netscaler

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Citrix Netscaler
Advisory ID   : NCSC-2018-0474
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7218
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20180516
Toepassing   : Citrix NetScaler
Versie(s)    : < 12.0 Build 57.24
         < 11.1 Build 58.13
         < 11.0 Build 71.24
         < 10.5 Build 68.7
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de AppFirewall-functie van de
  Citrix NetScaler Application Delivery Controller (ADC) en de Citrix
  NetScaler Gateway. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren of om controle te
  verkrijgen over de host.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de updates downloaden van de website van Citrix.
  Ook is er een mitigerende workaround beschikbaar. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://support.citrix.com/article/CTX234869

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWvw9SSZzjw7WtN6KAQi80Qv/er3Z+FmNgD+KHRPZs4g5H0gnFF2AqpRq
GWMTkNc5w9nHTvCfXd/YcGReDjlQswNcppooeA06etDifFw9kjaV6JihO4AS0d3r
4K+MVaoXPXWXegTCiqfCWPNLetqSVmfjOTJKy+Cod4bPQUsKRwzW6FbwdVh4SpCK
IFbYBZREA00d/XvWM3uB75LIeDSuoGyWEz6QQWxzoK80sBVfJyPWO219E1pv53G7
cXiRQv0lhic2h+kpS6egt5kDqH4jWM3C85Qen/UXdEjhTY/5BvoCLNMu76di/Emb
xCKocDnqkHRoRqXb3b5Zolr3O8XL6rwMTBLV0iX2tvi5x8pUmQr+12PvnVg4wf93
HUeBxbZqRXrVJou+cNas0Veb5Mx4hKeoTYw9hEuNq9fBixZemd24Y5zEPjcmAk2b
q6/+hJXfdKsooDYDQFrun+c8OJ9wTVRH5d9zkoI3FfgZUMvgoVzMg42c6dACy06K
lbhfbX/lgjS5wwxMGBOAfudi6BeFD2dF
=vTOm
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig