Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Qemu

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Qemu
Advisory ID   : NCSC-2018-0475
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-16845, CVE-2018-7550, CVE-2018-7858
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20180517
Toepassing   : QEMU 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in QEMU. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om de vm-host te laten crashen en
  zodoende een Denial-of-Service veroorzaken of om code uit te voeren
  op de vm-host.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3649-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWv0/XSZzjw7WtN6KAQgv4wv/T2CKxts1eBUuImaV82pAt/xWyuPHKNvp
LDQQAeeqj/0DvMA8RbsOCHXM9vzPNGWhvYOC6brh5puSVFr6NHmgspTytu5wqlOm
ls7dHdNGnnzWXXnJMW0dbKJLEl8juBwI/sB+ylhIe6SklIdPGMToj/nqEvAFX4J3
UtucJR3xPijjmALnx6H3a6fW8XaVGnXX4WikYzuxGyQGTRrxWsq18JWiGNsCBB/4
Awy5BTlfUwPreqw1HAbD2zTdHxKBQYeZmAL6qviEhkkr82YdvGL18KEBBS6SnXsH
vkFLZQ8hP32RqkuApxcaIFZ7Hv0hbUsVV9AoJZE2MCglHNI5fGX/V11J0/ozweOa
DHLHGmtNQktkujWlbod3TQxrMCMHj0od8xcGgH53a17N4ZxlZLt8dxuv430PBZ4Z
IwqVby48B1dIV3aUygwdmJL0Bm2dlfsa1uIKRSIXf/2is3JCXhiYn0270STDph2m
R0AETOpcBV1YMDvp/gayF9AAiZAPCWY5
=u4fA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig