Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Qemu

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Qemu
Advisory ID   : NCSC-2018-0475
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-16845, CVE-2018-7550, CVE-2018-7858,
         CVE-2018-11806
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20180831
Toepassing   : QEMU 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van SUSE hebben updates voor SUSE Enterprise Linux
  12 uitgegeven om de kwetsbaarheden met CVE-id CVE-2018-11806 en
  CVE-2018-12617 te verhelpen. Zie voor meer informatie de paragraaf
  "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in QEMU. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om de vm-host te laten crashen en
  zodoende een Denial-of-Service veroorzaken of om code uit te voeren
  op de vm-host.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7858 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1416
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-7550 en CVE-2018-11806
  te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08
   /msg00060.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2462.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  de kenmerken CVE-2018-7550 en CVE-2018-11806 te verhelpen voor Red
  Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp
  van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over
  een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1416
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2462
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-id CVE-2018-11806 en CVE-2018-12617 te verhelpen in SUSE Linux
  Enterprise Server 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20182565-1/
  
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden met de kenmerken
  CVE-2017-16845, CVE-2018-7550 en CVE-2018-7858 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3649-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW4kqQyZzjw7WtN6KAQhzkgv9Fh15fxN7Gt2OCm5Mt9/ZRkJQGyROTeZI
ar3G2yIIcTvu80/OdRRMl1CgVIk01XDWEbOvuJJuJomHnUNpUVpAK5RyDFKKwHHm
pq9jW2FM+dfWxuJdBdS3Dy1MwfWxJpcEa6IfPuoEvGOPO9nQ8BB4Xmq8bhgcukNn
M3e2mia88+HS/NjuQrZVsPXDCAiOmosFMmmE+P80jFF1av4Q4E729lS5irrc6t7t
kZmgOzUbQS0OlasXKQ1ySiWwDCh60VnN2XQVSL4l6RquznPmVnwB6bVEWREUpP0i
ftaggJO431/5Y/Msopyy5rRD8Ie3Vt9V7RuDZdfSL5H+opLM4EapJytHqB+UizZV
RSndSNNfialKXhDzizkWRVeXi/tuZm2fZtZruxInaeIwzXey6qtSJ6cbsjUrKcm5
3Mt3pSU8AUB+unWQtEa9XxNjhkASeraFceobPafXDKJchYM5F7qS9MUQZJGC1aeq
fGUJuwt+rE3XailSAxC2Ckq2XAF2r7Gw
=RXIc
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig