Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Unified Communications Manager

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Unified
         Communications Manager
Advisory ID   : NCSC-2018-0476
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0328
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20180517
Toepassing   : Cisco Unified Communications Manager
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Cisco heeft updates uitgebracht voor Cisco Unified Communications
  Manager. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in
  staat een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-cucm-cup-xss

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWv0/ZyZzjw7WtN6KAQigwwv/VW+y+xn8s9flYlqqeNiijLbXWVZ8A2Nd
bv39Y2o4VtFYkMP12XBPafIviIqup7cB7ifonRRmRyD5H/etjRMzx6IvFQR/kSS/
HQtY7aKXvntn0OKMZxs34hUXvnbLwCg2PXVb4l5W5NpwQDWx0VjBBNtm/dv53XRW
aWOaTuBvD+xqkgjz9na427bsDWaj93FKal6P72tg3y/O1EpTXmmsMRmy00JI825+
hn4YDP6cr1XSaz+u5LBgQtEhC+e6ydi84RmkahLQxx9ltZQumgJeNBFBhPfx89Yw
Mbf9cMsAaOn7A4VDKR+oFr1XiEjVZ7ji7Nl82GEHMzTcJYN/bwYugxns+jxGbBtJ
Zzfo1RrhyKP7BXE/xL+qJYPabR/9y1Ks71yto4wipDzJlJTviqMv3A+bwKfq7q+H
Z5w8FowEquOQuERuyLyw9DFLnl5qw9aqPR5llkTZZGAgHKfSiX8krL3uOMrj03hM
3ZsJXs5bSOdIavOjHVWsLDOCKpPkYbW8
=oCe0
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig